Vai trò và điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản

I. Hội nghị chủ nợ là gì?

Theo luật phá sản 2014, Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Hội nghị chủ nợ có thể hiểu là cuộc họp của chủ nợ được triệu tập trong thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản của doanh nghiệp để thảo luận thông qua phương án hòa giải, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc kiến nghị về phương án phân chia tài sản khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. 

Theo đó, tại khoản 1 điều 75 Luật phá sản 2014 quy định: Thời hạn Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ, trừ trường hợp tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn quy định tại điều 105 Luật này. 

Vai trò và điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản
Vai trò và điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản

II. Vai trò và điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản

2.1.Vai trò của Hội nghị chủ nợ

 Thứ nhất, Hội nghị chủ nợ nhằm xác định những vấn đề cần thiết cho thủ tục phá sản: Đó là tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, kiểm kê tài sản, thông báo danh sách người mắc nợ, chủ nợ, ý kiến của chủ doanh nghiệp,….

Thứ hai, Hội nghị chủ nợ đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan: từ nội dung của hội nghị chủ nợ như trên, chủ nợ được biết tình hình doanh nghiệp, thảo luận quyết định vấn đề doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp được phát biểu ý kiến về nội dung quản tài viên/ doanh nghiệp quản lí thanh lí tài sản trình bày, đề xuất phương án, giải pháp tổ chức lại doanh nghiệp. Nhờ vậy mà quyền lợi các bên được đảm bảo.

Thứ ba, Hội nghị chủ nợ nhằm xác định tình trạng pháp lí của doanh nghiệp. Từ nội dung của hội nghị, các chủ nợ sẽ quyết định tình trạng pháp lí của doanh nghiệp bằng việc đưa ra 1 trong 3 nghị quyết sau đây: đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh, đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

2.2. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ được quy định cụ thể tại điều 79 Luật phá sản 2014: 

– Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm.

  Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 83 của Luật này thì được coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ.

– Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ.

Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì Hội nghị chủ nợ được hoãn; trường hợp hoãn Hội nghị chủ nợ thì Thẩm phán lập biên bản và ghi ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ. Thẩm phán phải thông báo ngay trong ngày hoãn Hội nghị chủ nợ cho người tham gia thủ tục phá sản về việc hoãn Hội nghị chủ nợ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoãn Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Vai trò và điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Trình tự, thủ tục góp vốn vào doanh nghiệp

Phân biệt chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần và chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *