Phân tích vai trò của Tổng thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN

Bài viết phân tích Vai trò của Tổng thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN trong việc đảm bảo thực thi pháp luật Cộng đồng ASEAN theo quy định của HIến chương ASEAN 2008

1. Vai trò của Tổng thư ký ASEAN

Tổng thư ký ASEAN do Hội nghị cấp cao bổ nhiệm với nhiệm kì 05 năm và không được tái bổ nhiệm. Tổng thư ký được lựa chọn trong số công dân của các quốc gia thành viên ASEAN luân phiên theo thứ tự tên nước bằng chữ cái tiếng anh, có tính đến sự liêm khiết, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và sự cân bằng về giới.

Tổng thư ký là quan chức hành chính cao cấp nhất của ASEAN, tiến hành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của hiến chương, các văn kiện, nghị định thư liên quan và tập quán đã có của ASEAN. Cụ thể, tại khoản 2 điều 11 Hiến chương ASEAN 2008 thì Tổng thư ký ASEAN có các chức năng, nhiệm vụ:

+ Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình theo các quy định trong Hiến chương và các văn kiện, nghị định thư liên quan, và các tập quán đã có của ASEAN

+ Tạo điều kiện thuận lợi và theo dõi tiến độ thực hiện các thỏa thuận và quyết định của ASEAN, và đệ trình báo cáo hàng năm về các hoạt động của ASEAN lên Cấp cao ASEAN

+ Tham gia vào các cuộc họp Cấp cao ASEAN, các Hội đồng Cộng đồng ASEAN, Hội đồng Điều phối ASEAN, và các Cơ quan chuyên ngành ASEAN cấp Bộ trưởng và các cuộc họp liên quan khác của ASEAN

+ Thể hiện quan điểm của ASEAN và tham gia vào các cuộc họp với các đối tác bên ngoài phù hợp với các đường lối chính sách đã được thông qua và quyền hạn của Tổng thư ký

+ Khuyến nghị lên Hội đồng Điều phối ASEAN để phê duyệt việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các Phó Tổng thư ký.

Phân tích vai trò của Tổng thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN
Phân tích vai trò của Tổng thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN

2. Vai trò của Ban thư ký ASEAN

Ban thư ký ASEAN sẽ bao gồm: Tổng thư ký và các nhân viên khác tùy theo yêu cầu đặt ra. Tổng thư ký và các nhân viên Ban thư ký không nhân danh chính phủ. Theo khoản 8 điều 11 Hiến chương ASEAN, Ban thư ký sẽ:

+ Giữ vững các chuẩn mực cao nhất về sự liêm khiết, hiệu quả và năng lực trong khi thi hành nhiệm vụ

+ Không tìm kiếm hoặc nhận chỉ đạo từ bất kỳ chính phủ hoặc đối tượng nào ngoài ASEAN

+ Không tham gia vào bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng đến vị thế quan chức Ban thư ký ASEAN của mình và chỉ chịu trách nhiệm trước ASEAN

Nhận thấy, vai trò của các cơ quan hiện hành đó được tăng cường hơn. Tổng thư ký ASEAN với sự trợ giúp của Ban thư ký ASEAN sẽ được giao giám sát, theo dõi việc tuân thủ các kết luận, khuyến nghị, quyết định của các cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN và trình báo cáo lên Cấp cao ASEAN. Cho thấy được vai trò của Tổng thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN trong Hiến chương ASEAN 2008 về việc đảm bảo thực thi pháp luật Cộng đồng ASEAN.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích cơ chế tự do hóa thương mại dịch vụ của ASEAN

Phân tích quá trình hình thành và phát triển của ASEAN

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích vai trò của Tổng thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *