Vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước

Quyết định hành chính có vai trò to lớn và quan trọng trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước, điều đó được thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:

1. Vai trò của quyết định hành chính: Quyết định chủ trương chính sách lớn trong quản lí hành chính nhà nước

Các quyết định hành chính khi ban hành nhằm cụ thể hóa, chi tiết hóa các quyết định lập pháp, bởi vì các quyết định lập pháp thường ít nhiều mang tính chất khung, tức là thường điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng, nó giúp cho các quyết định lập pháp trên được cụ thể hóa, chi tiết hóa, thực hiện một cách dễ dàng trong thực tế.Có những quyết định khi ban hành nhằm đưa ra những chủ trương, chính sách, những giải pháp lớn về hoạt động quản lí hành chính đối với cả nước, cả một vùng hay đối với một đơn vị hành chính nhất định.

Trong thực tiễn, những quyết định lập pháp chỉ điều chỉnh mức độ chung, trong khi đó hành pháp lại cần phải cụ thể linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực tiễn cuộc sống, bên cạnh hoạt động lập pháp cần phải có hoạt động lập quy để đảm bảo tính ổn định, mềm dẻo, linh hoạt trong các quan hệ xã hội.

Vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước
Vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước

2. Vai trò của quyết định hành chính: Thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng, hướng dấn thi hành luật, pháp lệnh và các văn bản có liên quan

Quyết định hành chính có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải chủ trương, chính sách lãnh đạo của Đảng vào trong quản lí hành chính nhà nước, với tư cách là một công cụ điều chỉnh trực tiếp, chi tiết các hoạt động của xã hội thì quyết định hành chính phải thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà  nước, một mặt bảo đảm cho sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mặt khác tích cực mở rộng dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, nhờ đó mà những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước được thực thi có hiệu quả hơn, tạo ra sự biến đổi lớn lao và tích cực trong đời sống xã hội.

Quyết định hành chính được ban hành nhằm để thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật, truyển tải luật vào cuộc sống, luật và các văn bản khác có liên quan chỉ thực sự đi vào đời sống và phát huy được tác dụng của mình khi chúng được cụ thể hóa và chi tiết hóa bằng các quyết định hành chính, nếu như luật không được cụ thể hóa, chi tiết hóa thì không chỉ làm chậm quá trình đưa luật vào đời sống mà còn gây ra những hậu quả xấu cho các quan hệ xã hội không được điều chỉnh một cách đúng đắn và kịp thời, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

3. Vai trò của quyết định hành chính: Quy định quy tắc xử sự để điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong các lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước

Để duy trì trật tự xã hội đòi hỏi phải có quyết định hành chính để điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong những hoàn cảnh, điều kiện nhất định trong lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước. Nhìn chung, số lượng của các quyết định hành chính ngày càng nhiều và chiếm tỉ trọng lớn trong số các quyết định của pháp luật, các quyết định pháp luật đã bao quát được một phạm vi rộng lớn các quan hệ xã hội cần điều chỉnh, chất lượng của các quyết định hành chính ngày càng được nâng cao, đáp ứng được các nhu cầu của thực tiễn quản lí, góp phần tích cực vào việc tăng cường pháp chế, ổn định, phát triển của xã hội.

4. Vai trò của quyết định hành chính: Giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước

Để giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh trong hoạt động quản lí thì nhu cầu trong việc ban hành ra các quyết định hành chính của các chủ thể có thẩm quyền ngày càng quan trọng, đặc biệt là các quyết định hành chính mang tính chất cá biệt, bởi nó là căn cứ để phát sinh, thay đổi, chấm dứt một quan hệ pháp luật hành chính cụ thể, hướng cho các chủ thể pháp luật hành chính thực hiện được những quyền và nghĩa vụ trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nếu không có hoạt động ban hành quyết định hành chính cá biệt thì khi đó pháp luật chỉ là khung pháp lí tĩnh, nhiều trường hợp pháp luật không thực hiện được, quyết định hành chính cá biệt được ban hành trên cơ sở của quyết định hành chính chủ đạo và quyết định hành chính quy phạm nhằm mục đích để các chủ thể có thẩm quyền giải quyết công việc cụ thể trên từng lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, các quyết định hành chính còn mang tính bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức cho nên trong những trường hợp nhất định họ phải làm theo nhằm đưa ra các chuẩn mực ứng xử và điều chỉnh các hành vi xử sự theo mong muốn nhằm thiết lập trật tự xã hội ổn định, các biện pháp chế tài của luật hành chính không chỉ mang tính chất để trừng trị người vi phạm mà quan trọng hơn là nó tác dụng trong việc răn de, phòng ngừa người vi phạm, ngăn chặn hành vi mới, nhờ đó mà trật tự xã hội được đảm bảo.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích khái niệm quyết định hành chính

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Vai trò của quyết định hành chính trong quản lí HC NN. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *