Phân tích vai trò của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật

Vai trò của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật

1. Khái niệm lý luận nhà nước và pháp luật

Lý luận nhà nước và pháp luật là một khoa học pháp lý độc lập trong hệ thống khoa học pháp lý. Nhưng nó có quan hệ mật thiết với các khoa học pháp lý khác và là khoa học pháp lý cơ sở đối với các khoa học pháp lý khác

Phân tích vai trò của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật
Phân tích vai trò của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật

2. Vai trò của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật

Nếu lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu một cách toàn diện những vấn đề chung, cơ bản nhất của nhà nước và pháp luật dưới dạng những khái niệm, kết luận, quan điểm, nguyên tắc,… thì các khao học pháp lý khác lại đi sâu nghiên cứu từng góc độ, từng khía cạnh, từng vấn đề cụ thể của nhà nước và pháp luật.

Như vậy, phạm vi các vấn đề mà lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu rộng hơn, toàn diện hơn nhưng mức độ nghiên cứu thì nông hơn. Còn phạm vi nghiên cứu của mỗi khoa học pháp lý khác thì hẹp hơn, nhưng mức độ nghiên cứu thì đầy đủ và sâu sắc hơn

Chính vì thế, những tri thức mà  llnnvpl tổng kết là cơ sở xuất phát điểm để các khao học pháp lý khác sử dụng đi sâu tìm hiểu đối tượng nghiên cứu của mình. Như vậy, có thể nói, llnnvpl như là cái chung, các khoa học pháp lý khác như là cái riêng, cái cụ thể. Nhờ có llnnvpl mà các khoa học pháp lý đảm bảo được sự thống nhất với nhau để tạo thành hệ thống khoa học pháp lý.

Ngược lại, các khoa học pháp lý khác lại minh chứng, kiểm nghiệm, đánh giá tính khao học, tính đúng đắn của các tri thức mà khoa học llnnvpl đã xây dựng nên.

Đồng  thời trên cơ sở nghiên cứu một cách sâu sắc từng vấn đề cụ thể của nhà nước và pháp luật, các khao học pháp lý khác cung câp tài liệu cho llnnvpl, bổ sung thêm, góp phần hoàn thiện hệ thống tri thức về nhà nước và pháp luật

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích vai trò của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *