Phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc

Liên Hiệp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh, đồng thời là trung tâm phối hợp hành động của các nước để thực hiện các tôn chỉ, mục đích mà Hiến chương của tổ chức này đã đặt ra. Kể từ khi thành lập đến nay, bên cạnh Tòa án công lý quốc tế, Đại hội đồng, Hội đồng bảo an và Ban thư ký Liên Hiệp quốc tham gia rất tích cực và có hiệu quả vào hoạt động giải quyết tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc, cụ thể:

Phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc
Phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc

Các Phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc

Đối với Đại hội đồng giải quyết tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc

(cơ quan bao gồm tất cả các TV của LHQ), cơ quan này có thể thảo luận mọi vấn đề liên quan đến duy trì hòa bình và an ninh quốc tế nếu HĐBA hoặc QG thành viên đưa ra; có quyền lưu ý hoặc đưa ra các kiến nghị những biện pháp giải quyết đối với một vụ tranh chấp hoặc tình thế nào đó nếu được Hội đồng Bảo an yêu cầu hoặc theo quan điểm của Đại Hội đồng cho rằng, tình thế ấy có thể đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế và sẽ giải quyết các vụ việc mà Đại hội đồng đã lưu ý tới.

Hội đồng bảo an

Là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. HĐBA có quyền điều tra mọi vụ tranh chấp hoặc những tình thế có thể đẫn dến sự bất hòa giữa các quốc gia, nếu xét thấy những tranh chấp kéo dài có thể làm ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh quốc tế thì HĐBA yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp với nhau bằng các biện pháp hòa bình. Nếu không giải quyết được các bên đưa tranh chấp ra trước HĐBA, HĐBA sẽ đưa ra kiến nghị phù hợp. Nếu xét thấy tranh chấp đe dọa nghiêm hòa bình an ninh quốc tế hoặc có hành vi xâm lược, HĐBA có quyền:

+ Yêu cầu các bên thi hành biện pháp tạm thời

+ Áp dụng các biện pháp phi quân sự như cắt đứt toàn bộ hay từng phần quan hệ kinh tế, đường biển, đường hàng không,..kể cả cắt đứt quan hệ NG.

+ Áp dụng các biện pháp quân sự mà HĐBA xét thấy cần thiết ví dụ như phong tỏa, hành binh do lực lượng của các nước TV LHQ thực hiện. Các biện pháp này được tiến hành khi các BP phi QS không có hiệu lực hoặc không thích hợp.

=> HĐBA có thể thực hiện các chức năng môi giới, trung gian, hòa giải trong quá trình giải quyết TCQT.

Tòa án công lý quốc tế

Tòa án Công lý QT là cơ quan tư pháp chính của LHQ có chức năng chính là giải quyết tranh chấp và đưa ra kết luận tư vấn. Các tranh chấp giải quyết ở Tòa thường là tranh chấp về pháp lý (tranh chấp liên quan đến vấn đề giải thích, áp dụng QPPL QT), khác với các TC mà HĐBA xem xét (thường gắn với vấn đề HB, AN QT). TACLQT chỉ giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên của LHQ, các quốc gia không phải thành viên LHQ nhưng muốn tham gia Quy chế TACL QT và đưa TC ra Tòa thì phải thỏa mãn điều kiện do Đại hội đồng quyết định trong từng TH cụ thể dựa trên kiến nghị của HĐBA. Phán quyết của TACLQT có giá trị bắt buộc đối với các bên TC.

Tổng thư ký liên hợp quốc

có quyền lưu ý HĐBA mọi vấn đề mà theo nhận định của Tổng thư ký là có thể đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế. Trong thực tiễn TTK thường có vai trò môi giới, trung gian hoặc hòa giải các tranh chấp quốc tế theo yêu cầu của các bên TC hoặc đề nghị của ĐHĐ hoặc HĐBA.

Bài viết cùng chủ đề tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc:

Trình bày các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế

Khái niệm, đặc điểm và phân loại tranh chấp quốc tế

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Giải quyết tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *