Trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỉ luật của công chức

Trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỉ luật của công chức

Trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỉ luật của công chức
Trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỉ luật của công chức

Trách nhiệm vật chất của công chức

Trách nhiệm vật chất được hiểu là trách nhiệm bồi thường bằng tiền. Trách nhiệm vật chất của công chức gồm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trách nhiệm hoàn trả.

Công chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật, làm mất mát, hư hỏng trang thiết bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, đơn vị thì phải bồi thường thiệt hại.

Quá trình xem xét việc bồi thường thiệt hại được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc sau đây:

 Phải căn cứ vào lỗi, tính chất của hành vi gây thiệt hại, mức độ thiệt hại để quyết định mức và phương thức bồi thường thiệt hại, bảo đảm khách quan, công bằng và công khai;

Việc công chức bị xử lí kỉ luật không loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trường hợp có nhiều công chức cùng làm mất mát, hư hỏng hoặc gây thiệt hại đến tài sản của cơ quan, đơn vị thì họ phải liên đới chịu trách nhiệm vật chất trên cơ sở mức độ thiệt hại tài sản thực tế và mức độ lỗi của mỗi người.

Trường hợp thiệt hại vật chất xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì công chức liên quan không phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, đơn vị số tiền mà cơ quan, đơn vị đã bồi thường cho người thiệt hại.

Việc bồi thường thiệt hại do công chức gây ra trong khi thi hành công vụ được tiến hành theo hai bước:

Cơ quan, đơn vị bồi thường cho người bị thiệt hại.

 Công chức gây thiệt hại hoàn trả khoản tiền mà cơ quan, đơn vị đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

Sau khi đã bồi thường cho người bị thiệt hại, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thành lập hội đồng xét giải quyết việc hoàn trả, bồi thường thiệt hại. Hội đồng có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, đánh giá thiệt hại, xác định mức độ lỗi và khả năng kinh tế của công chức; trên cơ sở đó kiến nghị mức hoàn trả và phương thức hoàn trả.

Trách nhiệm kỉ luật của công chức

Trách nhiệm kỉ luật được xác định là trách nhiệm pháp lí do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền áp dụng đối với công chức vi phạm các quy định về nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp; vi phạm quy định về những việc công chức không được làm và vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên bố là có tội hoặc bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về hành vi vi phạm pháp luật.

Các hình thức xử lí kỉ luật với công chức (Điều 79 Luật cán bộ, công chức 2008): khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc; trong đó hình thức cách chức, giáng chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí.

Công chức bị tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm.

Thời hiệu xử lí kỉ luật (Điều 80 Luật cán bộ, công chức 2008): 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Thời hạn xử lí kỉ luật được xác định là không quá 2 tháng. Những truờng hợp cần thanh tra, kiểm tra thì không quá 4 tháng.

Công chức bị khiển trách, cảnh cáo thì bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm 6 tháng; nếu bị giáng, cách chức thì thời gian là 12 tháng kể từ ngày quyết định kỉ luật có hiệu lực. (Điều 82 Luật cán bộ, công chức 2008).

Công chức bị kỉ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỉ luật có hiệu lực: hết thời hạn này thì công chức không vi phạm đến mức phải xử lí kỉ luật thì tiếp tục được thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm.

Cán bộ công chức đang trong thời gian bị xem xét kỉ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, điều động, bổ nhiệm, luận chuyển, biệt phái, đào tạo, bồ dưỡng, thi nâng ngạch, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc. Công chức bị kỉ luật cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào ví trí lãnh đạo, quản lí.

Quyết định kỉ luật được lưu vào hồ sơ của công chức.

Trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỉ luật của công chức
Trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỉ luật của công chức

Bài viết cùng chủ đề:

Quản lí là gì ? Phân tích khái niệm quản lí

Phân biệt các hình thức XPVPHC với các biện pháp xử lí HC

Chuyên mục: Hỏi đáp pháp luật

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỉ luật của công chức. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *