Phân tích trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai

I. Thông tin đất đai và quyền tiếp cận thông tin đất đai của người dân

Theo khoản 22 điều 3 Luật đất đai 2014 thì Hệ thống thông tin đất đai là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu và quy trình, thủ tục được xây dựng để thu thập, lưu trữ, cập nhật, xử lý, phân tích, tổng hợp và truy xuất thông tin đất đai.

Theo đó, người dân khi nhận quyền sử dụng đất (mua đất, chuyển quyền sử dụng đất…) có quyền được biết thông tin về đất đai (trừ danh mục tài liệu mật về đất đai thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước theo Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an) để tránh những rủi ro. Theo phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì người dân cần được cung cấp những thông tin về đất đai bao gồm:

         – Thửa đất: Số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính, diện tích, địa chỉ.    

         – Người sử dụng đất: Họ tên vợ chồng, năm sinh, chứng minh nhân dân, địa chỉ.

         – Quyền sử dụng đất.

         – Tài sản gắn liền với đất (có tài sản gì gắn liền với đất như: Nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm)

         – Tình trạng pháp lý.

         – Lịch sử biến động (đã từng chuyển nhượng cho ai…).

         – Quy hoạch sử dụng đất.

         – Trích lục bản đồ.

         – Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

         – Giao dịch đảm bảo.

         – Hạn chế về quyền.       

         – Giá đất.

Phân tích trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai
Phân tích trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai

II. Trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai

     Trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai được quy định tại Điều 28 Luật đất đai 2013 như sau:

         – Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai.

         – Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân, trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật.

         – Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp.

         – Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

         Theo Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, cơ quan Nhà nước sẽ không cung cấp dữ liệu về đất đai nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

         – Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

         – Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

         – Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

         – Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

         Theo Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT tổ chức, cá nhân khai thác thông tin về đất đai qua những hình thức sau:

         – Khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS (chủ yếu là tra cứu văn bản quy phạm pháp luật về đất đai như Luật Đất đai, Nghị định, thông tư…);

         – Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai (đây là hình thức chủ yếu khi muốn biết dữ liệu về một thửa đất cụ thể).

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt giữa hình thức giao đất có thu tiền với hình thức cho thuê đất

Quy định về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *