Phân tích cấu thành tội phạm của Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản – Điều 180 BLHS

Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản - Điều 180 BLHS
Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản – Điều 180 BLHS

Khách thể của Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

Xâm hại quan hệ sở hữu

Đối tượng tác động:

Là tài sản (Tài sản phải có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên)

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm: Có thiệt hại xảy ra.

Mặt chủ quan của Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

Lỗi:

Vô ý

Động cơ: Lỗi vô ý không có động cơ phạm tội.

Mục đích: Lỗi vô ý không có mục đích phạm tội

Chủ thể của Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

Là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có NLTNHS (Phân biệt với điều 179)

Mặt khách quan  

Hành vi: Hành vi khách quan của tội này là hành vi vi phạm (không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ) những quy tắc sinh hoạt xã hội thông thường liên quan đến việc bảo vệ tài sản. Đó là những quy tắc sinh hoạt xã hội thông thường liên quan đến việc bảo vệ tài sản.

Hậu quả: Thiệt hại về tài sản trị giá từ 100 triệu đồng trở lên.

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả: Người có hành vi vi phạm chỉ phải chịu TNHS về những thiệt hại do chính hành vi vi phạm của mình gây ra. (Hành vi vi phạm và thiệt hại có MQHNQ với nhau).

Hình phạt: Điều luật quy định 2 khung hình phạt chính.

  1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

  2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Bài viết cùng chủ đề:

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản – Cấu thành tội phạm điều 178 BLHS

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản – Điều 180 BLHS. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *