Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Cấu thành tội phạm: Vật chất

tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Khách thể của Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng

Xâm hại quan hệ sở hữu.

Đối tượng tác động: Là tài sản bao gồm vật, tiền….

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm: Có thiệt hại xảy ra.

Mặt chủ quan của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng

Lỗi: Vô ý.

   Người phạm tội không mong muốn và cũng không có ý thức chấp nhận hậu quả thiệt hại nghiêm trọng do tài sản.

   Khi có hành vi vi phạm, người phạm tội có thể thấy trước hậu quả thiệt hại cho tài sản nhưng tin hậu quả đó không xảy ra hoặc do cẩu thả không thấy trước hậu quả đó nhưng có điều kiện để thấy trước.

   Dấu hiệu lỗi cho phép phân biệt tội này với tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản cũng như với tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Động cơ: Lỗi vô ý không có động cơ phạm tội

Mục đích: Lỗi vô ý không có mục đích phạm tội

Chủ thể của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng

Là người có trách nhiệm trực tiếp quản lý tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Và người đó phải từ đủ 16 tuổi trở lên, có NLTNHS.

Mặt khách quan của Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Hành vi:  Hành vi khách quan của tội phạm này và hành vi thiếu trách nhiệm. Đây là hành vi vi phạm (không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ) những quy định về quản lý tài sản gây thiệt hại đến tài sản của các đối tượng nêu trên.

   Trách nhiệm quản lý tài sản, sử dụng, bảo vệ tài sản được xác định cụ thể trong các văn bản pháp luật hoặc văn bản riêng của cơ quan, tổ chức như: nội quy, quy chế, quy định,… của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Hậu quả: Hậu quả của tội phạm được quy định là thiệt hại cho tài sản từ 100 triệu đồng trở lên. Thiệt hại này có thể là: đã để mất mát, đã để hư hỏng hoặc đã để sử dụng lãng phí tài sản.

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả:

Giữa hành vi và thiệt hại có MQHNQ với nhau. Người có hành vi thiêus trách nhiệm chỉ phải chịu TNHS về những thiệt hại cho tài sản do chính hành vi thiếu trách nhiệm của mình gây ra.

Hình phạt: Điều luật quy định 3 khung hình phạt chính và 1 khung hình phạt bổ sung, cụ thể:

1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bài viết cùng chủ đề:

Tội sử dụng trái phép tài sản – Điều 177 Bộ luật hình sự

Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản – Cấu thành tội phạm điều 178 BLHS

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *