Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản – Cấu thành tội phạm điều 178 BLHS

TỘI HUỶ HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN – Điều 178 BLHS

Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có cấu thành vật chất

Khách thể của Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Xâm hại quan hệ sở hữu

Đối tượng tác động: Là tài sản ( Chú ý: Do tính chất đặc biệt của một số tài sản: công trình quan trọng an ninh quốc gia, tài nguyên rừng,… không được coi là đối tượng tác động của tội phạm này)

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm: Hậu quả tài sản bị huỷ hoại hoặc bị làm hư hỏng xảy ra.

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Mặt chủ quan của Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Lỗi: Cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hay cố ý gián tiếp)

Người phạm tội biết hành vi của mình có khả năng huỷ hoại hoặc làm hư hỏng tài sản nhưng đã thực hiện hành vi đó vì mong muốn tài sản bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng hoặc vì đã có ý thức chấp nhận thiệt hại đó xảy ra để đạt được mục đích khác của mình.

Động cơ: Không bắt buộc, không phải dấu hiệu định tội.

Mục đích: Không bắt buộc, không phải dấu hiệu định tội.

Chủ thể: Là người từ đủ 16 tuổi trở lên (đối với khoản 1 và khoản 2) hoặc người từ đủ 14 tuổi trở lên (đối với khoản 3 và 4), có năng lực trách nhiệm hình sự.

Mặt khách quan của Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Hành vi: Hành vi khách quan được quy định là hành vi huỷ hoại tài sản hoặc hành vi làm hư hỏng tài sản. Trong đó:

– Hành vi huỷ hoại được hiểu là hành vi làm mất giá trị sử dụng của tài sản. Hành vi này có thể là hành động ( đập phá, đốt,…) hoặc không hành động ( không tắt máy khi có sự cố dẫn đến máy bị hỏng).

Hành vi huỷ hoại có thể được thực hiện bằng phương pháp và với phương tiện hoặc công cụ phạm tội khác nhau. Hình thức hành vi phạm tội ( hành động hay không hành động) cũng như phương pháp, hay công cụ phạm tội không có ý nghĩa về mặt định tội mà chỉ có thể có ý nghĩa đối với việc quyết định hình phạt. ( Cụ thể một số phương pháp, công cụ, phương tiện phạm tội được quy định là tình tiết định khung tăng nặng của tội này)

– Hành vi làm hư hỏng tài sản được hiểu là hành vi làm giảm giá trị sử dụng của tài sản và giá trị sử dụng ban đầu của tài sản có thể khôi phục lại được.

Hậu quả: Cấu thành tội phạm đòi hỏi có hậu quả là tài sản bị huỷ hoại hoặc bị làm hư hỏng.

Chú ý: Hậu quả thiệt hại ở điều luật này quy định là 2 triệu đồng trở lên (không đòi hỏi phải là thiệt hại nghiêm trọng như đối với tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng). Ngoài ra nếu trường hợp gây thiệt hại dưới 2 triệu đồng cũng bị truy cứu trách nhiệm về tội này nếu: đã bị xử phạt VPHC, đã bị kết án về tội này chưa được xoá án tích,…(xem khoản 1 điều 178).

Tuy nhiên đối với những trường hợp gây thiệt hại quá nhỏ và dẫn đến tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi là không đáng kể thì hành vi huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản không bị coi là tội phạm (khoản 2 điều 8). Cần phân biệt trường hợp này với trường hợp phạm tội chưa đạt dẫn đến hành vi chưa gây thiệt hại hoặc mới chỉ gây thiệt hại không đáng kể.

Mối quan hệ nhân quả: Là dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội này, Người có hành vi huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác chỉ phải chịu TNHS về thiệt hại tài sản bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng nếu giữa thiệt hại này và hành vi của họ có MQHNQ với nhau, nghĩa là thiệt hại đó phải do chính hành vi của họ gây ra.(Việc xác định MQHNQ là cần thiết để tránh sai lầm là buộc người không gây ra thiệt hại phải chịu TNHS.

Hình phạt của Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Chú ý: Dùng chất nguy hiểm về cháy nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác.

Là trường hợp thực hiện các hành vi phạm tội nêu trên bằng chất nổ hoặc chất cháy. Đây là phương tiện phạm tội có tính chất nguy hiểm hơn hẳn so với những phương tiện, thủ đoạn thông thường. Phương tiện phạm tội đó có thể là chất nổ (bom, mìn,…) hay chất cháy (xăng, dầu, hay các hoá chất dễ cháy khác,…)

Thủ đoạn nguy hiểm khác có thể là: dùng chất đọc để giết hại gia súc hay hay dùng thủ đoạn chập điện để gây cháy, để huỷ hoại máy móc.

Bài viết cùng chủ đề:

Tội chiếm giữ trái phép tài sản – yếu tố Cấu thành tội phạm

Tội sử dụng trái phép tài sản – Điều 177 Bộ luật hình sự

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản Điều 178 BLHS. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *