Phân tích các căn cứ xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng

Các căn cứ xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng

Theo quy định tại điều 401: hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp hoặc pháp luật có quy định khác. Như vậy, thời điể, có hiệu lực của hợp đồng dựa vào các căn cứ sau:

Phân tích các căn cứ xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng
Phân tích các căn cứ xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng

Thời điểm giao kết hợp đồng (thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng)

Về nguyên tắc, khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định khác, thì hợp đồng mặc nhiên có hiệu lực vào thời điểm giao kết. Tại thời điểm giao kết, hợp đồng thường là thời điểm các bên thỏa thuận xong nội dung của hợp đồng, hay khi bên đề nghị đã được thỏa thuận chấp nhận hợp lệ của bên được đề nghị. Cụ thể:

+ Nếu hợp đồng được giao kết gián tiếp bằng đường công văn thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm bên đề nghị giao kết nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng của bên được đề nghị.

+ Nếu các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết thì hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng.

+ Nếu hợp đồng được giao kết bằng hình thức miệng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

+ Nếu hợp đồng được giao kết bằng văn bản viết thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên nhận được văn bản giao dịch điện tử đó.

+ Nếu hợp đồng được giao kết bằng hợp đồng văn bản viết thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.

+ Nếu hợp đồng phải đăng ký theo quy định của pháp luật thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

Thời điểm do các bên thỏa thuận (thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng)

Các bên chỉ có thể thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật k có quy định riêng về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng đó.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày cụ thể đã được các bên xác định. Hợp đồng có hiệu lực vào thời điểm xảy ra sự kiện là điều kiện phát sinh hiệu lực của hợp đồng đã được các bên xác định.

Theo quy định khác của pháp luật (thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng)

Nếu pháp luật quy định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm hợp đồng được lập theo đúng hình thức nhất định, thì chỉ khi các bên đã thỏa tuân theo hình thức đó, hợp đồng mới có hiệu lực. Theo pháp luật:

Hợp đồng tặng cho bất động sản có đăng ký có hiệu lực tại thời điểm hợp đồng đã được xác lập bằng hình thức văn bản có công chứng, chứng thực và tài sản tặng cho đã đăng ký quyền sở hữu.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng chứng thực trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thứ tự áp dụng các căn cứ xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng

– Theo quy định của pháp luật.

– Theo thời điểm giao kết.

– Áp dụng theo thỏa thuận.

Ý nghĩa của thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng

thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên

Là căn cứ xác định thời điểm phát sinh hành vi vi phạm và thời hạn của hợp đồng

Kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, các bên bắt đầu phải thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh theo hợp đồng. Trường hợp các bên không thực hiện or thực hiện không đúng hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm dân sự do phần vi phạm nghĩa vụ.

Khi hợp đồng có hiệu lực, thì 1 bên không được tự ý sửa đổi hay hủy bỏ hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bài viết cùng chủ đề:

Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng dân sự, cho ví dụ

Phân biệt hợp đồng thuê tài sản với hợp đồng mượn tài sản

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích các căn cứ xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *