Phân tích Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản phụ thuộc vào đối tượng của hợp đồng, cụ thể:

Phân tích Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản
Phân tích Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản (Tài sản là động sản) Điều 458 BLDS

– Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy, trong trường hơp các bên không có thỏa thuận khác, nếu bên tặng cho chưa chuyển giao động sản thì hợp đồng tặng cho không có hiệu lực, bên được tặng cho không thể khởi kiện yêu cầu bên tặng cho thực hiện nghĩa vụ giao tài sản.

– Đới với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu ví dụ như xe máy, ô tô, tàu biển,… thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản (Tài sản là bất động sản) Điều 459 BLDS

– Hợp đồng tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực và trong một số trường hợp phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

– Tùy thuộc vào bất động sản phải đăng ký hay không phải đăng ký mà thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho bất động sản là khác nhau. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký, nếu bất dộng sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện của thực hiện công việc không có ủy quyền

Nêu các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, cho ví dụ

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *