Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân

Hôn nhân bắt đầu từ thời điểm vợ chồng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kết hôn. Kể từ đó, nam nữ được pháp luật công nhận là vợ chồng và quan hệ vợ chồng bao gồm quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân và quan hệ con cái bắt đầu phát sinh.

Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân

Theo Luật Hôn nhân và gia đình quy định, hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng đã chết hoặc xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Toà án đối với trường hợp Toà án tuyên một bên vợ hoặc chồng đã chết

Theo quy định tại Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định về thời điểm chấm dứt hôn nhân như sau:

Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết

Trong trường hợp bị Toà án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Toà án.

Như vậy có hai trường hợp xảy ra:

Trong trường hợp chết sinh học, hôn nhân sẽ được chấm dứt từ thời điểm được ghi trên giấy khai tử

Trong trường hợp chết pháp lý, hôn nhân sẽ được chấm dứt kể từ ngày quyết định tuyên bố chết của toà án có hiệu lực pháp luật

Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân
Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân

Tuyên bố chết:

Căn cứ theo Điều 71 Bộ Luật Dân sự 2015, Toà có quyền tuyên bố một người là đã chết trong các trường hợp sau đây:

a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này.

Căn cứ vào các trường hợp nêu trên, Toà án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết. Nếu Toà án không xác định được ngày chết của người đó thì ngày mà quyết định của Toà án tuyên bố người đó chết có hiệu lực pháp luật được coi là ngày người đó chết và là thời điểm chấm dứt hôn nhân

Quyết định của Toà án tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Bài viết liên quan:

Hậu quả pháp lý của hủy kết hôn trái pháp luật

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *