Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Bài viết hướng dẫn phân tích Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.(điều 587 BLDS)

Thứ nhất trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại là trường hợp thiệt hại do nhiều người gây ra. Nhiều người này phải cùng thống nhất về mặt ý chí khi gây ra thiệt hại trong trường hợp cố ý (ví dụ A rủ B đến giết C) hoặc cùng gây ra một thiệt hại (Ví dụ : A và B cùng vô ý làm chết C) trong trường hợp vô ý.

Thứ hai, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu một người bồi thường cho toàn bộ thiệt hại trước, người này có quyền yêu cầu những người khác bồi hoàn lại cho mình (trách nhiệm liên đới)

Thứ ba, lỗi của mỗi người là căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nếu không xác định được lỗi thì trách nhiệm của mỗi người là bằng nhau

Bài viết cùng chủ đề:

Lỗi là gì? Phân tích ý nghĩa pháp lý của Yếu tố lỗi trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *