Nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Bài viết phân tích nội dung và các ngoại lệ của nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Hiện nay, nguyên tắc này tồn tại trong hầu hết các văn bản pháp lý quan trọng của luật quốc tế, và được ghi nhận chính thức tại khoản 2 điều 2 của Hiến chương LHQ: “tất cả các thành viên LHQ thiện chí thực hiện các nghĩa vụ do Hiến chương đặt ra”. Công ước Viên năm 1969 chỉ ra rằng “mỗi điều ước quốc tế hiện hành đều ràng buộc các bên tham gia và đều được các bên thực hiện một cách thiện chí”. Ngoài các văn bản trên, nguyên tắc này còn được ghi nhận một cách chính thức trong Tuyên bố 1970 về các nguyên tắc cơ bản của LQT.

nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế
nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Nội dung nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Theo các văn kiện pháp lý quốc tế nêu trên, nguyên tắc này bao gồm các nội dung chính sau:

– Mọi quốc gia đều có nghĩa vụ thực hiện tự nguyện và có thiện chí, trung thực và đầy đủ các nghĩa vụ điều ước quốc tế của mình: các nghĩa vụ phát sinh từ Hiến chương Liên hợp quốc; các nghĩa vụ phát sinh từ các nguyên tắc và quy phạm được thừa nhận rộng rãi của luật quốc tế; nghĩa vụ theo các đều ước quốc tế mà quốc gia là thành viên.

– Mọi quốc gia phải tuyệt đối tuân thủ việc thực hiện nghĩa vụ điều ước quốc tế, tuân thủ một cách triệt để, không do dự.

– Các quốc gia thành viên điều ước quốc tế không được viện dẫn các quy định của pháp luật trong nước để coi đó là nguyên nhân và từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình.

– Các quốc gia không có quyền ký kết điều ước quốc tế mâu thuẫn với nghĩa vụ của mình được quy định trong điều ước quốc tế hiện hành mà quốc gia ký kết hoặc tham gia ký kết trước đó với các quốc gia khác.

– Không cho phép các quốc gia đơn phương ngừng thực hiện và xem xét lại điều ước quốc tế. Hành vi này chỉ được thực hiện với phương thức đình chỉ và xem xét hợp pháp theo sự thỏa thuận của các bên là thành viên điều ước.

Trường hợp ngoại lệ nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Có 4 trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Thứ nhất, khi có sự vi phạm pháp luật quốc gia về thẩm quyền và thủ tục ký kết. VD: Theo pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế chỉ được ký với 2 danh nghĩa nhà nước và chính phủ. Nếu điều ước nào được ký với danh nghĩa của các bộ, ngành không được coi là một điều ước quốc tế.

Thứ hai: Khi điều ước quốc tế có nội dung trái với Hiến chương Liên hợp quốc, trái với các nguyên tắc và quy phạm được thừa nhận rộng rãi của luật quốc tế. VD: 2 quốc gia ký kết một điều ước quốc tế có nội dung thiết lập chính sách nhằm phân biệt đối xử giữa các sắc tộc khác nhau…

Thứ ba: Khi có sự vi phạm nghiêm trọng của một bên cam kết thì bên còn lại có quyền từ chối thực hiện, vì nghĩa vụ theo điều ước quốc tế chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở có đi có lại.

Thứ tư: Khi xuất hiện điều khoản Rebus-sic-stantibus (điều khoản về sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh) dẫn đến các bên không thể tiếp tục thực hiện được điều ước quốc tế (Điều 62 Công ước Viên 1969). Khi xuất hiện điều khoản này, các quốc gia có thể viện dẫn để thực hiện 1 trong 3 hành vi sau:

– Chấm dứt hiệu lực: hành vi này làm mất hoàn toàn hiệu lực của điều ước quốc tế.

– Tạm đình chỉ hiệu lực của điều ước quốc tế.

– Rút khỏi quan hệ điều ước quốc tế: hành vi này không làm chấm dứt hiệu lực hoàn toàn của điều ước quốc tế. Điều ước quốc tế chỉ mất hiệu lực với quốc gia viện dẫn điều khoản Rebus-sic-stantibus, nó vẫn có hiệu lực đối với các quốc gia thành viên khác của điều ước.

Ví dụ nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Trước 1945, một số ĐUQT cho phép sử dụng CT để giải quyết TCQT. Nó được thừa nhận như “quyền” của mỗi quốc gia, dân tộc -“quyền được tiến hành chiến tranh”.

Nhưng sau 1945, với sự ra đời của HC Liên Hợp Quốc, NT “Hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế” đã thay thế các quy định trước đó.

Bài viết cùng chủ đề:

Nguyên tắc cấm dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế

Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *