Sự khác biệt giữa hợp tác xã so với các loại hình doanh nghiệp

Hợp tác xã là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Sự khác biệt giữa hợp tác xã so với các loại hình doanh nghiệp
Sự khác biệt giữa hợp tác xã so với các loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay bao gồm:

– Công ty TNHH một thành viên

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Công ty cổ phần

– Công ty hợp danh

– Doanh nghiệp tư nhân

Sự khác biệt giữa hợp tác xã so với các loại hình doanh nghiệp

Tiêu chí Doanh nghiệp Hợp tác xã
Thành viên Là cá nhân hoặc tổ chức (Việt Nam hoặc nước ngoài) – Cá nhân (Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư hợp pháp tại Việt Nam)

– Hộ gia đình.

– Tổ chức (Là pháp nhân Việt Nam)

Kết nạp thành viên. Không kết nạp rộng rãi (Có giới hạn số lượng thành viên tối đa), trừ Công ty cổ phần. Kết nạp rộng rãi
Quyền  biểu quyết – Theo vốn góp: Công ty cổ phần, Công ty TNHH…

– Không theo vốn góp: Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân

Bình đẳng với nhau không phụ thuộc vào vốn góp
Trách nhiệm tài sản của thành viên Vô hạn hoặc hữu hạn

– Vô hạn: thành viên hợp danh của công ty hợp danh

– Hữu hạn: thành viên góp vốn của Công ty hợp danh, cổ đông Công ty cổ phần…

Vô hạn
Căn cứ xác định thu nhập Theo vốn góp Theo vốn góp, mức độ sử dụng sp hoặc công sức lđ của thành viên
Quan tâm, giáo dục, phát triển cộng đồng thành viên Không Có
Nguồn tiêu thụ Thị trường Thị trường, thành viên
Địa vị pháp lý của thành viên Tư cách nhà đầu tư Tư cách nhà đầu tư, khách hàng sử dụng sản phẩm.
Phân phối lợi nhuận Theo tỷ lệ góp vốn Theo vốn góp, công sức lao động, mức độ sử dụng sản phẩm

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Sự khác biệt giữa hợp tác xã so với các loại hình doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt hợp tác xã với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đặc điểm pháp lý và nguyên tắc tổ chức hoạt động của hợp tác xã

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *