So sánh TN BTTH do người dưới 15 tuổi gây ra và TN BTTH do người mất năng lực hành vi dân sự gây ra

1. Giống nhau giữa TN BTTH do người dưới 15 tuổi gây ra và TN BTTH do người mất năng lực hành vi dân sự gây ra

Đều là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Khi có thiệt hại xảy ra việc bồi thường, khả năng chịu trách nhiệm đều do cha mẹ và người giám hộ đảm nhiệm thực hiện.

Nếu chứng minh được không có lỗi trong việc quản lý thì bố mẹ hoặc người giám hộ không phải bồi thường thiệt hại

Những đối tượng này gây thiệt hại tại trường học, bệnh viện… dưới sự quản lý của trường học, bệnh viện hay pháp nhân thì trường học, bệnh viện phải bồi thường thiệt hại.

So sánh TN BTTH do người dưới 15 tuổi gây ra và TN BTTH do người mất năng lực hành vi dân sự gây ra
So sánh TN BTTH do người dưới 15 tuổi gây ra và TN BTTH do người mất năng lực hành vi dân sự gây ra

2. Khác nhau giữa TN BTTH do người dưới 15 tuổi gây ra và TN BTTH do người mất năng lực hành vi dân sự gây ra

Về việc thực hiện giao dịch dân sự: Người từ 6 đến 15 tuổi có thể thực hiện giao dịch đối với các loại giao dịch phục vụ sinh hoạt hàng ngày; Người mất năng lực hành vi dân sự phải có người giám hộ đại diện

Về việc thứ tự bồi thường thiệt hại: Người chưa đủ 15 tuổi nếu còn cha mẹ gây thiệt hại trước tiên cha mẹ sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại có tài sản thì lấy tài sản đó bù vào phần còn thiếu.

Đối với người mất NLHV dân sự khi bồi thường thiệt hại có người giám hộ thì người giám hộ đó có quyền dùng tài sản của người mất NLHV dân sự gây thiệt hại để bồi thường trước sau đó nếu không đủ sẽ dùng tài sản của mình.

Bài viết cùng chủ đề:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề So sánh TN BTTH người dưới 15 tuổi và người mất NLHVDS. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *