So sánh thuế trực thu và thuế gián thu

Bài viết phân tích chi tiết những điểm giống và khác nhau giữa thuế trực thu và thuế gián thu.

Khái niệm thuế trực thu và thuế gián thu

Thuế được xác định là một khoản đóng góp mang tính bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho nhà nước khi có đủ điều kiện nhất định nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Về bản chất, thuế là một hình thức phân phối lại một bộ phận nguồn tài chính của cả xã hội và không mang tính hoàn trả trực tiếp cho người đóng thuế.

Thuế trực thu là thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế, người nộp thuế chính là người chịu thuế hay hiểu đơn giản là khấu trừ trực tiếp vào nguồn thu nhập của đối tượng chịu thuế.

Thuế gián thu là nguồn thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa dịch vụ cung cấp, trong đó người nộp thuế không là người chịu thuế.

So sánh thuế trực thu và thuế gián thu

Điểm giống nhau giữa thuế trực thu và thuế gián thu

– Cả hai loại thuế là những hình thức thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Đây đều là nguồn điều tiết vào thu nhập của cá nhân, tổ chức trong xã hội

– Cả hai loại thuế đều mang tính chất bắt buộc, người chịu thuế là người phải trích một phần tài sản để chuyển cho ngân sách nhà nước mà không thể khước từ hoặc trì hoãn.

– Cả hai loại thuế đều nhằm mục đích điều tiết hoạt động kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và hướng dẫn tiêu dùng.

So sánh thuế trực thu và thuế gián thu
So sánh thuế trực thu và thuế gián thu

Điểm khác biệt giữa thuế trực thu và thuế gián thu

Tiêu chí Thuế gián thu Thuế trực thu
Tính chất Thu thuế gián tiếp: thông qua tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ Thu thuế trực tiếp: từ thu nhập, tài sản của người chịu thuế
Người nộp thuế Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Người có thu nhập hoặc tài sản phải chịu thuế
Phạm vi áp dụng Hẹp Rộng
Khả năng thu Dễ dàng vì người chịu thuế không có cảm giác gánh nặng về thuế do thuế được người nộp thuế thực hiện Khó khăn hơn do người nộp thuế thường có tâm lí phản ứng
Các loại thuế Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà đất,…
Sự bình đẳng về điều tiết thu nhập Không tạo ra sự bình đẳng giữa những đối tượng có thu nhập chênh lệch Tạo ra sự bình đẳng

Ý nghĩa của việc phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu

Việc phân biệt giữa thuế trực thu và thuế gián thu có những ý nghĩa pháp lí như sau:

– Trong hoạt động lập pháp, việc phân loại thuế thành thuế trực thu và gián thu giúp nhà lập pháp tìm ra những phương thức điều tiết riêng để có cơ sở xây dựng các sắc thuế phù hợp với mục đích điều tiết. Để đảm bảo tính công bằng điều tiết thu nhập thì cần gia tăng các loại thuế trực thu nhưng để đảm bảo nguồn thu ổn định cho nhà nước thì lại cần gia tăng các loại thuế gián thu.

– Trong công tác tổ chức thu thuế, với mỗi loại thuế sẽ xác định được phạm vi người nộp thuế, nguyên tắc đánh thuế, đối tượng tính thuế, căn cứ tính thuế… từ đó có biện pháp thu thuế phù hợp qua đó phân định thẩm quyền của các cơ quan hành thu thuế và theo dõi, quản lí sao cho hiệu quả.

Bài viết cùng chủ đề:

Cơ chế kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước

Giám sát hoạt động ngân sách nhà nước của kiểm toán nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề So sánh thuế trực thu và thuế gián thu. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *