So sánh biện pháp cầm cố tài sản và kí cược tài sản

So sánh biện pháp cầm cố tài sản và kí cược tài sản, hướng dẫn chi tiết qua các tiêu chí

Cầm cố tài sản là gì ?

Cầm cố tài sản là việc 1 bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Kí cược tài sản là gì ?

Kí cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản kí cược) trong một thời hạn để bảo đảm trả lại tài sản thuê.

So sánh biện pháp cầm cố tài sản và kí cược tài sản
So sánh biện pháp cầm cố tài sản và kí cược tài sản

So sánh biện pháp cầm cố tài sản và kí cược tài sản

Điểm giống nhau giữa cầm cố tài sản và kí cược tài sản

Với vai trò là biện pháp bảo đảm trong giao dịch dân sự cầm cố và kí cược đều có những điểm giống nhau cơ bản sau đây:

– Đều là biện pháp bảo đảm trong quan hệ dân sự, tồn tại với mục đích nâng cao trách nhiệm  của các bên trong quan hệ nghĩa vụ dân sự trong phạm vi đã thỏa thuận.

– Hai biện pháp này đều có đối tượng là tài sản của bên bảo đảm

– Là hợp đồng phụ mang tính chất bổ sung cho nghĩa vụ ở hợp đồng chính.

– Đều có sự chuyển giao tài sản bảo đảm.

– Tài sản bảo đảm của bên cầm cố và bên kí cược đều có giá trị thanh toán cao.

Điểm khác nhau giữa cầm cố tài sản và kí cược tài sản

Tiêu chí Cầm cố tài sản Kí cược tài sản
Khái niệm Đ309: Cầm cố tài sản là việc 1 bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. K1 Đ329: Kí cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản kí cược) trong một thời hạn để bảo đảm trả lại tài sản thuê.
Đối tượng  Có thể là vật hoặc quyền tài sản. Tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị (Không có quyền tài sản)
Phạm vi áp dụng Áp dụng đối với tất cả các giao dịch dân sự. Áp dụng đối với hợp đồng thuê tài sản là động sản.
Tài sản chuyển giao Chủ yếu chuyển giao tài sản cầm cố dưới dạng vật để được nhận lợi ích dưới dạng tiền. Chủ yếu chuyển giao tài sản kí cược dưới dạng tiền để sử dụng tài sản thuê.
Giá trị tài sản bảo đảm Giá trị tài sản cầm cố thông thường lớn hơn giá trị cần bảo đảm. Giá trị tài sản kí cược ít nhất là bằng giá trị tài sản thuê.
Hình thức xử lý tài sản bảo đảm Theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật ( bán đấu giá) Tài sản kí cược được chuyển quyền sở hữu sang bên cho thuê.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về quyền sử dụng đất.

Phân biệt hoãn thực hiện nghĩa vụ và gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề So sánh biện pháp cầm cố tài sản và kí cược tài sản . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *