Mẫu quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật

Quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật

Hướng dẫn soạn thảo quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật, cơ sở ban hành quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật, Thẩm quyền ban hành quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật, Nội dung quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật, Hình thức quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

          HUYỆN H

    Số …/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

H, ngày… tháng … năm…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc  hủy bỏ văn bản trái pháp luật

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ  Luật  Xử lí vi phạm hành chính ngày … tháng … năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ – CP, ngày … tháng … năm 2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-VPHC, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND xã M về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 05/QĐ-VPHC, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND xã M về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn A, với mức phạt 20 triệu đồng vì đã có hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công.

Chủ tịch UBND xã M có trách nhiệm bồ hoàn số tiền 10 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn A chậm nhất đến ngày… tháng … năm …

Điều 2. Chánh văn phòng UBND, Chánh Thanh tra và chủ tịch UBND xã M chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

Lưu: VP.

 

CHỦ TỊCH

 

Ảnh Mẫu Quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật

 

 

Mẫu quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật
Mẫu quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu quyết định bãi bỏ văn bản trái pháp luật

Mẫu quyết định điều động công chức

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *