Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người quản lí doanh nghiệp

Bài viết phân tích khái niệm và chỉ ra các quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật hiện hành.

Khái niệm người quản lý doanh nghiệp

Theo quy định của khoản 24 điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Từ đó có thể thấy dược người quản lí doanh nghiệp là chủ sở hữu công ty hoặc những người được chủ sở hữu công ty thuê hoặc bổ nhiệm vào những vị trí quan trong. Người quản lí doanh nghiệp là chức danh quan trọng nhất quyết định mọi vấn đề và sự phát triển của công ty.

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người quản lí doanh nghiệp
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người quản lí doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật, người quản lý doanh nghiệp có những quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

+) Tổ chức thực hiện nghị quyết của cơ quan cao nhất của doanh nghiệp

+) Ký kết các hợp đồng nhân danh doanh nghiệp trừ những hợp đồng không thuộc thẩm quyền

+) Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty

+) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

+) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty trừ chức danh không thuộc thẩm quyền

+) Tuyển dụng lao động

+) Được trả tiền công theo thỏa thuận các bên

+) Các quyền và nghĩa khác tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp và điều lệ doanh nghiệp có quy định

     Đó đều là những quyền và nghĩa vụ cơ bản của người quản lý doanh nghiệp. Những quyền hạn và nghĩa vụ này có ý nghĩa quyết định đến hoạt động của doanh nghiệp. Và sở dĩ người quản lý doanh nghiệp có được quyền và nghĩa vụ như vậy là do địa vị của họ ở doanh nghiệp như là chủ sở hữu, là người được chủ sở hữu thuê… và tùy những loại hình doanh nghiệp cụ thể mà người quản lí ở doanh nghiệp đó sẽ có thêm những nhiệm vụ và quyền hạn riêng biệt để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như chủ sở hữu.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người quản lí doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt thành viên hợp tác xã với thành viên công ty

Sự khác biệt giữa hợp tác xã so với các loại hình doanh nghiệp

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *