Quyền cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) được quy định tại điều 188 Luật doanh nghiệp 2020, theo đó:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Quyền cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
Quyền cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Quyền cho thuê doanh nghiệp tư nhân 

Quyền cho thuê DNTN của chủ doanh nghiệp được quy định tại Điều 191 Luật doanh nghiệp 2020. Cụ thể như sau:

  – Khái niệm: Cho thuê DNTN là việc chủ DNTN chuyển quyền sử dụng DNTN do mình đăng ký kinh doanh cho người khác trong một thời gian nhất định để nhận tiền thuê.

  – Thủ tục: Chủ DNTN phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực. 

  + Cho thuê tài sản của DNTN: 1 phần tài sản.

  + Cho thuê doanh nghiệp: tất cả tài sản và phải làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

  – Hậu quả pháp lí của việc cho thuê DNTN:

  + Người thuê doanh nghiệp được sử dụng toàn bộ tài sản của DNTN theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê.

  + DNTN không chấm dứt tư cách pháp lý.

  + Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. 

  + Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Quyền bán doanh nghiệp tư nhân

Quyền bán DNTN của chủ doanh nghiệp được quy định tại Điều 192 Luật doanh nghiệp 2020. Cụ thể như sau:

  – Khái niệm: Bán DNTN được hiểu là việc chủ DNTN chuyển giao quyền sở hữu có thu tiền DNTN (bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình) cho người khác.

  – Thủ tục: Người mua phải đăng kí thay đổi chủ DNTN theo quy định của pháp luật.

  – Hậu quả pháp lí:

            + DNTN bị bán vẫn tồn tại.

            + Đã có sự thay đổi chủ sở hữu của DNTN.

            + Sau khi bán DNTN, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ DNTN, người mua và chủ nợ của DNTN có thỏa thuận khác.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Quyền cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt các khái niệm thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh

Phân tích đặc điểm pháp lí của thương nhân theo pháp luật Việt Nam

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *