Quản lý theo ngành, quản lý theo chức năng và quản lý theo địa phương

Khái niệm quản lý theo ngành, quản lý theo chức năng, quản lý theo địa phương

Nghành là khái niệm chỉ tổng thể những đơn vị , tổ chức sản xuất-kinh doanh có cùng cơ cấu kinh tế-kĩ thuật hay các tổ chức, đơn vị hoạt động với mục đích giống nhau.

Quản lí theo nghành là hoạt động quản lí các đơn vị, tổ chức kinh tế, văn hóa,xã hội có cùng cơ cấu kinh tế -kĩ thuật hoặc hoạt động với mục đích giống nhau nhằm làm cho hoạt động của các tổ chức, đơn vị này phát triển một cách đồng bộ , nhịp nhàng , đáp ứng được các yêu cầu của nhà nước và xã hội.

Quản lí theo chức năng là quản lí theo từng lĩnh vực chuyên môn nhất định của quản lí hành chính nhà nước như kế hoạch, tài chính, giá cả, khoa học, công nghệ, lao động, nội vụ, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, tổ chức và công vụ.

Quản lí theo địa phương là quản lí trên phạm vi lãnh thổ nhất định theo sự phân vạch địa giới hành chính của Nhà nước .

quản lý theo ngành, quản lý theo chức năng, quản lý theo địa phương
Quản lý theo ngành, quản lý theo chức năng, quản lý theo địa phương

Cơ sở dẫn đến việc kết hợp quản lí theo ngành, quản lí theo chức năng và quản lí theo địa phương.

Trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước, quản lí theo ngành và quản lí theo chức năng luôn được kết hợp chặt chẽ với quản lí theo địa phương. Đó chính là sự phối hợp giữa quản lí theo chiều dọc của các bộ phận với quản lí theo chiều ngang của chính quyền  địa phương và theo sự phân công trách nhiệm và phân cấp quản lí giữa các ngành và các cấp.Sự phối hợp giữa quản lí theo ngành và quản lí theo địa phương , quản lí theo chức năng là cần thiết bởi vì :

Mỗi đơn vị, tổ chức của một ngành đều nằm trên lãnh thổ của một địa phương nhất định. Để góp phần tăng cường hiệu quả cho hoạt động các tổ chức , đơn vị của mỗi ngành ở địa phương thì cần có sự kết hợp giữa quản lí theo ngành với quản lí theo địa phương.Có như vậy thì mới có thể khai thác một cách triệt để những tiềm năng , thế mạnh của địa phương trong việc phát triển ngành ở địa phương.

Ở mỗi địa bàn lãnh thổ nhất định , do có sự khác nhau giữa các yếu tố tự nhiên , văn hóa –xã hội cho nên các yêu cầu đặt ra cho hoạt động của ngành , lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn lãnh thổ cũng mang những nét đặc thù riêng. Từ sự kết hợp quản lí  như vậy mới có thể nắm bắt những đặc thù đó đảm bảo sự phát triển của các ngành ở địa phương.

Trên lãnh thổ một địa phương có hoạt động của các đơn vị , tổ chức của các ngành khác nhau. Nếu tách rời việc quản lí theo ngành với quản lí theo địa phương sẽ dẫn đến đến tình trạng cục bộ, bản vị, địa phương làm cho hoạt động của các ngành không được phát triển toàn diện, không đáp ứng được yêu cầu của Nhà nước và xã hội.

Vì vậy, trong quản lí hành chính nhà nước cần giải quyết vấn đề phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn bao giờ cũng phải tính đến lợi ích của địa phương và ngược lại.

luatthanhmai.com
luatthanhmai.com

Biểu hiện của nguyên tắc quản lý theo ngành, quản lý theo chức năng và quản lý theo địa phương

Trong hoạt động quy hoạch và kế hoạch : Các bộ và chính quyền địa phương có nhiệm vụ trao đổi , phối hợp chặt chẽ những vấn đề có liên quan đến xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực chuyên môn.

Trong xây dựng và chỉ đạo bố máy chuyên môn : Các bộ và chính quyền địa phương điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lí, chuyên môn địa phương , nhằm phát huy mọi khả năng vật chất-kĩ thuật trong phạm vi lãnh thổ để phát triển sản xuất, bảo đảm lợi ích cả nước và lợi ích địa phương.

Ban hành và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật : Trên cơ sở pháp luật , trong phạm vi thảm quyền các bộ ban hành văn bản pháp luật có hiệu lực bắt buộc đối với chính quyền địa phương và có quyền kiểm tra việc thi hành đó. Mặt khác, trên cơ sở thầm quyền của mình chính quyền địa phương cũng có quyền ra quyết định bắt buộc đối với các đơn vị của ngành ở địa phương và kiểm tra việc thực hiện chúng.

Bài viết cùng chủ đề:

Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

Chuyên mục: Hỏi đáp pháp luật

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Quản lý theo ngành, quản lý theo chức năng và quản lý theo địa phương. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *