Phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai

Khái niệm phương pháp điều chỉnh của ngành Luật đất đai

Phương pháp điều chỉnh của ngành Luật đất đai là cách thức mà Nhà nước dùng pháp luật tác động vào các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai. Các chủ thể đó bao gồm: các cơ quan quản lý, những người sử dụng đất trong phạm vi cả nước.

Phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai
Phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai

Phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai

Có 2 phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai:

Phương pháp hành chính – mệnh lệnh

Đặc điểm của phương pháp này thể hiện ở chỗ, các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật không có sự bình đẳng về địa vị pháp lý. Một bên trong quan hệ này cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhân danh Nhà nước thực thi quyền lực Nhà nước;

các chủ thể có quyền và nghĩa vụ phải thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh và nhiệm vụ được giao của các cơ quan nhân danh Nhà nước và phải thực hiện các phán quyết đơn phương thì phía Nhà nước. Tuy nhiên, phương pháp hành chính – mệnh lệnh trong ngành luật đất đai mang tính linh hoạt, mềm dẻo hơn so với trong ngành luật hành chính.

Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận

Phương pháp này thể hiện mối quan hệ bình đẳng giữa các chủ thể sử dụng đất khi họ tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai. Các chủ thể sử dụng đất có quyền thỏa thuận trên tinh thần hợp tác để thực hiện các quyền về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh và góp vốn liên doanh.

Đặc điểm cơ bản của phương pháp bình đẳng, thỏa thuận trong Luật đất đai là các chủ thể có quyền tự do giao kết, thực hiện các giao dịch dân sự về đất đai phù hợp với các quy định của pháp luật, góp phần đáp ứng các nhu cầu sử dụng đất vì lợi ích của các chủ thể, đồng thời tạo xu hướng tập trung tích tụ đất đai ở quy mô hợp lý nhằm phân công lại lao động, đất đai thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tuy nhiên, sự bình đẳng thỏa thuận không tuyệt đối, hạn chế hơn so với trong luật dân sự vì vấn đề về đất đai rất quan trọng, phức tạp, có ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Thông thường mỗi phương pháp điều chỉnh chỉ áp dụng cho một quan hệ đất đai nhất định, nhưng trên thực tế có những trường hợp Nhà nước áp dụng cả hai phương pháp điều chỉnh cho một quan hệ pháp luật đất đai.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *