Phân tích ý nghĩa của hiến chương ASEAN

Bài viết phân tích chi tiết ý nghĩa của hiến chương ASEAN.

Giới thiệu chung về pháp luật cộng đồng ASEAN

Pháp luật Cộng đồng ASEAN là tổng thể nguyên tắc và quy phạm pháp luật do ASEAN xây dựng và ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ của Cộng đồng ASEAN phát sinh trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị-an ninh, văn hóa-xã hội.

Pháp luật Cộng đồng ASEAN có vai trò quan trọng góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi thành viên nói riêng và của toàn khu vực nói chung. Các quy tắc và quy phạm pháp luật của Cộng đồng ASEAN được ghi nhận trong các văn bản pháp lý có giá trị bắt buộc của ASEAN như: Hiến chương, tuyên bố, hiệp định, nghị định thư, thỏa thuận…

Phân tích ý nghĩa của hiến chương ASEAN
Phân tích ý nghĩa của hiến chương ASEAN

Đặc điểm của hiến chương ASEAN

Hiến chương khẳng định lại tính chất của ASEAN là một tổ chức hợp tác khu vực liên Chính phủ. Về cơ bản, giữ các nguyên tắc chủ đạo và phương thức hoạt động của ASEAN: không can thiệp vào công việc nội bộ, tham vấn và ra quyết định bằng đồng thuận. Và hiến chương tạo ra khung pháp lý và khuôn khổ thể chế mới của ASEAN, đồng thời trao cho ASEAN tư cách pháp nhân.

Về tổ chức bộ máy: với Hội nghị cấp cao (trước đây Hội nghị Cấp cao chỉ họp mỗi năm 01 lần, nhưng sau này sẽ họp 02 lần /năm, Hội nghị Cấp cao sẽ xem xét các tranh chấp nảy sinh giữa các quốc gia thành viên ASEAN) là cơ chế quyết định cao nhất. Tiếp đó, là ba Hội đồng (cấp Bộ trưởng) về Cộng đồng Kinh tế, Chính trị – An ninh và Văn hoá – Xã hội, Hội đồng Điều phối (gồm các Ngoại trưởng); lập thêm Ủy ban các Đại diện thường trực (cấp Đại sứ) của các nước ASEAN đặt tại Jakarta; tăng cường vai trò của Tổng thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN, Cơ quan Nhân quyền ASEAN, Ban thư ký Quốc gia ASEAN.

Ý nghĩa của Hiến chương ASEAN 2008

Một, ASEAN trở thành một tổ chức hoạt động dựa trên các quy tắc pháp lý; các thỏa thuận, quyết định sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác ASEAN.

Hai, ASEAN có tư cách pháp nhân trong quan hệ với các nước, với các tổ chức, theo đó nâng cao vị thế của Hiệp hội với các đối tác bên ngoài.

Ba, bộ máy tổ chức và phương thức hoạt động của ASEAN góp phần đối phó tốt hơn với những thách thức, khắc phục những hạn chế và cải tiến chất lượng cho các hoạt động hợp tác của Hiệp hội.

Bốn, thể hiện sự cam kết nghiêm túc của Hiệp hội cũng như khả năng hiện thực hóa các kế hoạch hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích khái niệm Vi phạm cơ bản công ước viên 1980

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích ý nghĩa của hiến chương ASEAN (chi tiết). Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *