Phân tích cơ cấu của luật thuế

Phân tích cơ cấu của luật thuế

Pháp luật Việt Nam được ban hành trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và học hỏi hệ thống luật thuế đã và đang áp dụng trên thế giới. Theo đó, một văn bản pháp luật quy định một loại thuế sẽ bao gồm các nội dung chủ yếu như: tên của văn bản pháp luật thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, các khâu của quá trình thu nộp thuế, đối tượng nộp thuế, miễn giảm thuế, đối tượng thu thuế và xử lí vi phạm. Cụ thể cơ cấu đó như sau:

Tên của luật thuế: Tên của đạo luật thuế khái quát và thể hiện được đặc trưng của loại thuế đó, giúp cho các đối tượng có liên quan có thể phân biệt được dễ dàng đạo luật thuế này với đạo luật thuế khác.

Ví dụ: Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp…

Đối tượng nộp thuế: Đối tượng nộp thuế được xác định là các tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp có nghĩa vụ nộp thuế, mỗi loại thuế có đối tượng nộp thuế khác nhau tùy thuộc vào đối tượng tính thuế.

Ví dụ: Luật thuế thu nhập cá nhân 2009, sửa đổi bổ sung 2012 quy định đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Căn cứ tính thuế: là những số liệu cơ bản để xác định số thuế phải nộp. Căn cứ tính thuế thường được xác định dựa trên đối tượng chịu thuế và mức thuế suất áp dụng cho từng đối tượng chịu thuế (thu nhập, kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị tài sản).

Kê khai, nộp thuế: gồm những nội dung và trình tự đã được tổng kết và có tính phản ánh quy luật của đối tượng nộp thuế từ khâu trước khi tiến hành hoạt động làm phát sinh nghĩa vụ thuế đến khâu phải nộp một khoản tiền thuế cho kho bạc nhà nước theo thời hạn định trước.Tùy thuộc mức độ phát triển, ý thức của dân chúng và khả năng kiểm soát của các cơ quan thu, mỗi loại thuế cần quy định về phương thức kê khai, nộp thuế khác nhau.

Quy định về miễn thuế, giảm thuế: thể hiện sự khuyến khích hoặc giúp đỡ gián tiếp đối với những người nộp thuế hoặc đối tượng chịu thuế. Miễn thuế, giảm thuế dẫn đến việc thực hiện nghĩa vụ không giống nhau giữa các đối tượng nộp thuế, vì vậy để được miễn giảm thuế, các chủ thể này phải thực hiện theo trình tự định trước.

Xử lí vi phạm pháp luật thuế: bao gồm các nội dung mà dựa vào đó, các chủ thể có liên quan có thể hoặc bị áp dụng một hình thức xử lí nhất định: hành chính, hình sự. Thông thường, những hành vi có thể bị xử lí vi phạm được liệt kê trong văn bản pháp luật về quản lí thuế. Các hình thức xử lí vi phạm pháp luật thuế có thể là phạt cảnh cáo, phạt tiền và các hình thức phạt bổ sung khác.

Phân tích cơ cấu của luật thuế
Phân tích cơ cấu của luật thuế

Ý nghĩa khi nghiên cứu pháp luật thuế

Việc nghiên cứu luật thuế giúp ta có thể dễ dàng xác định được loại thuế gì, xác định trách nhiệm của người phải nộp thuế, căn cứ tính thuế để tính toán đúng số tiền thuế phải nộp, thực hiện đúng trình tự, thủ tục nộp thuế, được hưởng quyền miễn, giám thuế, chế tài xử lí đối với những chủ thể vi phạm.

Việc nghiên cứu pháp luật thuế đồng thời cũng giúp chúng ta có thể dự đoán được xu hướng tiêu dùng của xã hội thông qua các văn bản luật thuế, từ đó dần điều chỉnh mức thuế để kích thích sự phát triển của nền kinh tế.

Bài viết cùng chủ đề:

Các nguyên tắc đánh thuế theo pháp luật hiện hành

So sánh thuế trực thu và thuế gián thu

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích cơ cấu của luật thuế. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *