Phân loại hợp đồng và cho ví dụ minh họa

Phân loại hợp đồng dựa trên các tiêu chí

Hợp đồng được phân loại theo một số tiêu chí sau:

Theo hình thức

Nếu phân loại hợp đồng theo hình thức, hợp đồng được chia thành hợp đồng miệng, hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng bằng văn bản có thể là văn bản thường, văn bản có công chứng, chứng thực, hợp đồng theo mẫu.

Phân loại hợp đồng và cho ví dụ minh họa
Phân loại hợp đồng và cho ví dụ minh họa

Theo mỗi liên hệ về quyền và nghĩa vụ

Nếu phân loại hợp đồng theo mối liên hệ về quyền và nghĩa vụ thì hợp đồng được chia thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ

Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà hai bên đều có nghĩa vụ đối với bên kia, nghĩa vụ bên này sẽ thỏa mãn quyền của bên kia

Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ

Theo sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực

Nếu phân loại hợp đồng theo sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực thì hợp đồng được chia thành hợp đồng chính và hợp đồng phụ

Hợp đồng chính là hợp đồng có nội dung, hiệu lực độc lập

Hợp đồng phụ là hợp đồng có nội dung và hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính, sự vô hiệu của hợp đồng chinh sẽ làm cho hợp đồng phụ vô hiệu, trừ trường hợp có thỏa thuận thay thế

Theo tính chất có đi có lại

Nếu phân loại hợp đồng theo tính chất có đi có lại thì hợp đồng được chia thành hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù

Hợp đồng có đền bù là hợp đồng mà các bên đều chuyển giao cho nhau một lợi ích vật chất

Hợp đồng không có đền bù là hợp đồng mà chỉ một bên phải chuyển giao lợi ích vật chất

Theo thời điểm phát sinh hiệu lực

Nếu phân loại hợp đồng theo thời điểm phát sinh hiệu lực thì hợp đồng chia thành hợp đồng ưng thuận (có hiệu lực từ thời điểm giao kết) và hợp đồng thực tế (có hiệu lực từ thời điểm chuyển giao tài sản)

Ngoài ra, còn có một số loại hợp đồng như hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba, hợp đồng có điều kiện

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà khi các bên thực hiện nghĩa vụ sẽ làm thỏa mãn quyền lợi của người thứ ba

Hợp đồng có điều kiện là thỏa thuận mà trong đó việc một sự kiện do cách bên dự liệu trước xảy ra sẽ được đem ra làm căn cứ phát sinh hiệu lực của hợp đồng.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích các căn cứ xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng

Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng dân sự, cho ví dụ

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân loại hợp đồng và cho ví dụ minh họa (hướng dẫn) Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

2.1/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *