Phân biệt viên chức với công chức, trách nhiệm kỉ luật của viên chức

Phân biệt viên chức với công chức, trách nhiệm kỉ luật của viên chức

7 tiêu chí Phân biệt viên chức với công chức

Công chức là gì ?

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam , Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam , Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

phân biệt viên chức với công chức
phân biệt viên chức với công chức

Viên chức là gì ?

Là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Phân biệt viên chức với công chức

Tiêu chí Công chức Viên chức
Khái niệm Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam , Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam , Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Hình thành Tuyển dụng, bổ nhiệm Tuyển dụng -> kí hợp đồng
Nơi làm việc – ĐCSVN

Nhà nước

– Tổ chức chính trị – xã hội

– Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội
– Cơ quan, đơn vị thuộc Công an

– Đơn vị sự nghiệp công lập

– Đơn vị sự nghiệp công lập
Tính chất công việc Thường xuyên, liên tục, gắn với chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng quyền lực nhà nước. Không thường xuyên, liên tục, gắn với chuyên môn nghiệp vụ, không sử dụng quyền lực nhà nước.
Lương – Ngân sách nhà nước

– Quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

– Quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức kỉ luật – Khiển trách

– Cảnh cáo

– Hạ bậc lương

– Giáng chức (công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

– Cách chức (công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

– Buộc thôi việc

– Khiển trách

– Cảnh cáo

– Cách chức (viên chức quản lí)

– Buộc thôi việc

Ví dụ Hiệu trưởng trường ĐH Luật HN Giảng viên trường ĐH Luật HN

Trách nhiệm kỉ luật của viên chức

Việc xử lí kỉ luật được áp dụng đối với viên chức vi phạm các quy định của PL trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao. viên chức vi phạm có thể bị áp dụng các hình thức kỉ luật khác nhau căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm.

Pháp luật quy định 4 hình thức xử lí kỉ luật đối với viên chức là: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc (trong đó hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lí). viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 3 tháng; bị cảnh cáo thời hạn nâng lương bị kéo dài 6 tháng và viên chức bị cách chức thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng. Đối với những VC này, ĐVSNCL không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỉ luật có hiệu lực.

Dù bị xử lí kỉ luật dưới bất kì hình thức nào thì quyết định kỉ luật cũng bị lưu vào hồ sơ viên chức. viên chức bị kỉ luật còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của PL có liên quan. Đối với những người này, ĐVSNCL phải bố trí họ vào những vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc hạn chế, trừ trường hợp bị thôi việc.

Trong thời hạn xử lí kỉ luật, nếu thấy viên chức  tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lí kỉ luật thì người đứng đầu ĐVSNCL có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức. Thông thường, viên chức bị tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày trừ trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm, nhưng không quá 30 ngày. Hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu VC không bị xử lí kỉ luật thì được bố trí vào vị trí làm việc cũ.

Thời hiệu và thời hạn xử lí kỉ luật đối với viên chức được PL quy định tương tự như đối với công chức.

Trong trường hợp viên chức bị tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về hành vi tham nhũng thì bị thôi việc; VC quản lí bị tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lí kể từ ngày quyết định, bản ản của tòa án có hiệu lực pháp luật.

Trách nhiệm kỉ luật của viên chức
Trách nhiệm kỉ luật của viên chức

Bài viết cùng chủ đề:

Trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỉ luật của công chức

Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề 7 tiêu chí Phân biệt viên chức với công chức. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *