Phân biệt các khái niệm thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh

Khái niệm thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh

Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh.
Chủ thể kinh doanh là tổ chức, cá nhân thực hiện những hành vi kinh doanh bao gồm cả những tổ chức, cá nhân đã làm thủ tục đăng ký kinh doanh và cả những tổ chức, cá nhân khác có thực hiện hành vi nhằm mục đích kiếm lời.
Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Phân biệt các khái niệm thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh
Phân biệt các khái niệm thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh

Phân biệt các khái niệm thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh

Từ những khái niệm trên ta có thể thấy, thương nhân, doanh nghiệp hay chủ thể kinh doanh thì đều thực hiện các hoạt động kinh doanh mang tính chất sinh lời, phát sinh lợi nhuận. Trong đó hoạt động kinh doanh có thể hiểu là việc thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ công đoạn trong quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên thị trường hoặc thực hiện công việc cung ứng dịch vụ theo nhu cầu nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận.

Tuy nhiên, giữa chúng có những điểm khác nhau cơ bản:

– Mọi doanh nghiệp được thành lập hợp pháp đều là thương nhân bởi doanh nghiệp được xác định là một trong những tổ chức kinh tế có tài sản, có trụ sở giao dịch và được thành lập hợp pháp. Nhưng một số loại thương nhân không phải là doanh nghiệp. Ví dụ như Hộ kinh doanh, hợp tác xã không phải là doanh nghiệp.

– Chủ thể kinh doanh là khái niệm rộng hơn khái niệm thương nhân. Vì thương nhân là những chủ thể tiến hành kinh doanh nhưng phải có đăng kí kinh doanh còn chủ thể kinh doanh bao gồm cả những chủ thể tiến hành kinh doanh mà không có đăng kí kinh doanh như người bán hàng rong, buôn bán vặt, bán quà vặt, buôn chuyến, đánh giàu, bán vé số… (theo quy định tại nghị định 39/2007/NĐ-CP)

Bên cạnh đó giữa các khái niệm này còn có điểm khác nhau về điều kiện trở thành cũng như hình thức tồn tại, ta có bảng sau:

Tiêu chí Thương nhân   Doanh nghiệp Chủ thể kinh doanh
Điều kiện trở thành – Thực hiện hoạt động thương mại: nhân danh, thường xuyên, độc lập.
– Mục đích sinh lợi
– Đăng kí kinh doanh.
Tương tự thương nhân. – Thực hiện hoạt động thương mại: thường xuyên, liên tục, độc lập
– Mục đích sinh lợi
– Không phải đăng kí kinh doanh
Hình thức tồn tại – Doanh nghiệp
– Hộ kinh doanh
– Hợp tác xã
– Doanh nghiệp tư nhân
– Công ty hợp danh
– Công ty cổ phần
– Công ty TNHH
– Có đăng kí kinh doanh: doanh nghiệp,…
– Không đăng kí kinh doanh: những cá nhân hoạt động độc lập theo NĐ số 39/2007/NĐ-CP như bán hàng rong,buôn bán vặt, bán quà vặt, buôn chuyến, đánh giàu, bán vé số…

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt các khái niệm thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty TNHH một thành viên

Phân tích đặc điểm pháp lí của thương nhân theo pháp luật Việt Nam

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.