Phân biệt thu ngân sách nhà nước từ thuế và thu ngân sách nhà nước từ vay nợ

Bài viết đưa ra các tiêu chí để phân biệt giữa thu ngân sách nhà nước từ thuế và thu ngân sách nhà nước từ vay nợ.

Thế nào là thu ngân sách nhà nước từ thuế và thu ngân sách nhà nước từ vay nợ?

Thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Thu ngân sách nhà nước có nhiều nguồn trong đó có các khoản thu từ thuế và từ các khoản vay nợ. Theo đó:

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các tổ chức và cá nhân cho nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp, nhằm sử dụng cho những mục đích công cộng.

Khoản thu ngân sách nhà nước từ vay nợ là khoản thu tự nguyện, mang tính tạm thời và nhằm chi cho đầu tư phát triển, bao gồm hai nguồn là khoản vay trong nước và khoản vay từ nước ngoài. Trong đó:

+ Khoản vay trong nước gồm phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương; vay từ ngân hàng nhà nước; vay từ các tổ chức, cá nhân trong nước.

+ Khoản vay nước ngoài gồm phát hành trái phiếu quốc tế; vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); vay thương mại; vay ưu đãi; vay của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua hợp đồng tín dụng.

Phân biệt thu ngân sách nhà nước từ thuế và thu ngân sách nhà nước từ vay nợ
Phân biệt thu ngân sách nhà nước từ thuế và thu ngân sách nhà nước từ vay nợ

Phân biệt thu ngân sách nhà nước từ thuế và thu ngân sách nhà nước từ vay nợ

Có thể chỉ ra điểm khác biệt của hai nguồn thu này dựa trên những tiêu chí cơ bản sau:

Tiêu chí Thu ngân sách nhà nước từ thuế Thu ngân sách nhà nước từ vay nợ
Tính pháp lí Là khoản thu mang tính chất bắt buộc Là khoản thu mang tính tự nguyện
Tính hoàn trả Không mang tính hoàn trả trực tiếp Luôn mang tính hoàn trả trực tiếp
Tính chất Là nguồn thu lớn, thường xuyên Là nguồn thu tạm thời, không lớn
Vai trò Tạo lập nguồn thu, điều tiết sản xuất, nhập khẩu, tiêu dùng, điều hòa thu nhập xã hội Bù đắp bội chi ngân sách nhà nước
Mục đích Chi cho mọi mục tiêu của đất nước Chi sử dụng cho đầu tư phát triển
Chủ thể trong quan hệ Có tư cách pháp lí bất bình đẳng do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành Bình đẳng, thỏa thuận

Do Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm với nguồn thu bổ sung của một cấp ngân sách địa phương

Cơ sở xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt thu ngân sách nhà nước từ thuế và thu ngân sách nhà nước từ vay nợ . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *