Phân biệt thành viên hợp tác xã với thành viên công ty

Bài viết đưa ra những tiêu chi cơ bản nhằm phân biệt thành viên hợp tác xã với thành viên công ty

Hợp tác xã là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Phân biệt thành viên hợp tác xã với thành viên công ty
Phân biệt thành viên hợp tác xã với thành viên công ty

Phân biệt thành viên hợp tác xã với thành viên công ty

 Tiêu chí Thành viên hợp tác xã Thành viên công ty
Đối tượng – Cá nhân quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài; hộ gia đình; pháp nhân Việt Nam.

– Điều kiện trở thành: có đơn xin gia nhập; có nhu cầu; có góp vốn không quá 20% tổng vốn điều lệ

– Không giới hạn số lượng, chỉ ít nhất 07 người

– Cá nhân, tổ chức

– Điều kiện: có góp vốn

– 1 số loại công ti có giới hạn

Quyền biểu quyết của thành viên Quyền ngang nhau.

– Mọi thành viên đều có quyền biểu quyết.

– Quyền biểu quyết như nhau, thông qua nguyên tắc mỗi người một phiểu biểu quyết.

Quyền tùy vào tỉ lệ vốn góp.

– Quyền biểu quyết phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp (trừ trường hợp thành viên hợp danh của công ty hợp danh)

– Một số thành viên công ty được ưu đãi biểu quyết (Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết  trong công ty cổ phần)

– Một số thành viên công ty không có quyền biểu quyết (thành viên góp vốn trong công ty hợp danh).

Chia lợi nhuận – Theo công sức đóng góp

– Theo nhu cầu sử dụng

– Theo tỉ lệ vốn góp

– Theo tỉ lệ vốn góp (trừ trường hợp công ty hợp danh có quy định khác trong điều lệ)
Chấm dứt tư cách thành viên – Tự nguyện rút ra.

– Có thể do không dùng sản phẩm của hợp tác xã liên tục trong thời hạn 3 năm; Không làm việc liên tục trong 2 năm (Đối với hợp tác xã việc làm)

– Không được tự nguyện.

– Do không góp vốn trong thời hạn luật định.

 

Góp vốn – Tài sản hoặc sức lao động.

– Góp vốn không quá 20%  vốn điều lệ.

– Tài sản.

– Góp vốn theo năng lực của thành viên hoặc theo thỏa thuận, điều lệ của công ty

Thanh gia lao động Thành viên hợp tác xã cùng lao động, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của hợp tác xã.

Thành viên sử dụng các sản phẩm dịch vụ hợp tác xã.

Thành viên công ty không bắt buộc phải lao động trong công ty.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt thành viên hợp tác xã với thành viên công ty. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt hợp tác xã với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Sự khác biệt giữa hợp tác xã so với các loại hình doanh nghiệp

3.3/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *