Phân biệt sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Khái niệm sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 điều 200 Luật doanh nghiệp 2020 thì Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Theo quy định tại khoản 2 điều 201 Luật doanh nghiêp 2020 thì Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Phân biệt sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp
Phân biệt sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Phân biệt sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Tiêu chí so sánh Sáp nhập Hợp nhất
Các chủ thể liên quan Công ty bị sáp nhập

Công ty nhận sáp nhập

 Công ty bị hợp nhất

 Công ty hợp nhất

 

Hình thức Các công ty bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho công ty nhận sáp nhập. Các công ty mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập một công ty mới

 

Hậu quả pháp lí Chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập, giữ nguyên sự tồn tại của công ty nhận sáp nhập Tạo ra một công ty mới công ty được hợp nhất) và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất
Trách nhiệm pháp lý của công ty nhận sáp nhập hoặc được hợp nhất ở thời điểm hợp nhất hoặc sáp nhập  Chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập và của cả công ty mình Chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất
Quyền quyết định Thuộc về công ty nhận sáp nhập Các công ty hợp nhất có quyền quyết định trong công ty hợp nhất theo tỷ lệ số vốn góp hoặc điều lệ công ty có quy định khác.
 

Đăng ký doanh nghiệp

 Công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký  doanh nghiệp Công ty hợp nhất được tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2020
Thủ tục tiến hành Bước 1: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo điều lệ công ty nhận sáp nhập

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, điều lệ công ty nhận sáp nhập

Bước 3: Gửi hợp đồng sáp nhập tới các chủ nợ và thông báo cho người lao động (trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua)

Bước 1: Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, điều lệ của công ty hợp nhất

Bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất

Bước 3: Gửi hợp đồng hợp nhất cho chủ nợ và thông báo cho người lao động (trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua)

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người quản lí doanh nghiệp

Phân biệt thành viên hợp tác xã với thành viên công ty

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *