Phân biệt nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm với nguồn thu bổ sung của một cấp ngân sách địa phương

Bài viết đưa ra các tiêu chí cụ thể để phân biệt giữa nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm với nguồn thu bổ sung của một cấp ngân sách địa phương. 

Nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm và nguồn thu bổ sung là gì?

Nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm là nguồn thu mà từng cấp ngân sách được hưởng (theo tỷ lệ %) trên tổng số các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách. 

Nguồn thu bổ sung là nguồn thu mà ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để cân đối ngân sách cấp mình và thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể. Nguồn thu bổ sung gồm hai loại:

+ Thu bổ sung để cân đối: khi thu cố định + thu điều tiết < Chi

+ Thu bổ sung có mục tiêu: là khoản thu cho các mục tiêu cụ thể.

Phân biệt nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm với nguồn thu bổ sung của một cấp ngân sách địa phương
Phân biệt nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm với nguồn thu bổ sung 

Phân biệt nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm với nguồn thu bổ sung của một cấp ngân sách địa phương

Tiêu chí Nguồn thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm Nguồn thu bổ sung
Các khoản thu – Thuế giá trị gia tăng, trừ thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

– Thuế thu nhập doanh nghiệp, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định 163/2016/NĐ-CP

– Thuế thu nhập cá nhân

– Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu

– Thuế bảo vệ môi trường trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu.

(Theo Khoản 2 điều 13 Nghị định 163/2016/NĐ-CP)

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Điều kiện Ngân sách địa phương đã đủ sử dụng cho nhiệm vụ chi, sẽ nộp về ngân sách trung ương theo tỉ lệ phần trăm Khi ngân sách địa phương cần phải cân đối

Khi có các mục tiêu cụ thể: bổ sung thực hiện các dự án, công trình quan trọng, thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ chi khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp dưới

Ngân sách nhận Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương cần phải cân đối
Thời gian xác định Thời gian xây dựng dự toán Nguồn thu bổ sung cân đổi được xác định cho năm đầu thời kì ổn định ngân sách

Ví dụ: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015:

Hà Nội có tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 56.292.520 triệu đồng, tỷ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng 42%, còn lại nộp về ngân sách trung ương

Hải Dương có tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 7.100.433 triệu đồng, tỷ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng 100%, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho địa phương là 436.125 triệu đồng.

Bài viết cùng chủ đề:

Cơ sở xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Phạm vi áp dụng và căn cứ tính thuế tài nguyên

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm với nguồn thu bổ sung của một cấp ngân sách địa phương. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *