Phân biệt nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ, cho ví dụ

Bài viết phân tích nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ qua các tiêu chí

Nghĩa vụ liên đới là gì ?

Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Phân biệt nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ, cho ví dụ
Phân biệt nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ, cho ví dụ

Nghĩa vụ riêng rẽ là gì ?

Khi nhiều người cùng thực hiện một nghĩa vụ dân sự, nhưng mỗi người có một phần nghĩa vụ nhất định và riêng rẽ với nhau thì mỗi người chỉ phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình

Phân biệt nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ

  nghĩa vụ liên đới nghĩa vụ riêng rẽ
Khái niệm Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ Khi nhiều người cùng thực hiện một nghĩa vụ dân sự, nhưng mỗi người có một phần nghĩa vụ nhất định và riêng rẽ với nhau thì mỗi người chỉ phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình
Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ Bất cứ ai cũng có thể thực hiện nghĩa vụ nếu bên có quyền yêu cầu

– Một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ liên đới khác thực hiện phần nghĩa vụ của họ phải thực hiện đối với mình

– Trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó miễn cho người đó thực hiện nghĩa vụ, thì người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

– Nếu chỉ miễn cho một người thì những người có nghĩa vụ liên đới vẫn phải thực hiện nghĩa vụ

Có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ độc lập với nhau. Mỗi người chỉ cần thực hiện phần nghĩa vụ của mình

Ví dụ nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ

A, B, C cùng vay của D 100 triệu trong đó B, C bảo lãnh cho A. Nếu đến hạn A không trả tiền cho D trong trường hợp này B C A cùng có nghĩa vụ liên đới đứng ra trả nợ cho D A, B, C cùng nhận trang trí một căn nhà trong đó A sửa đèn, B sơn nhà, C nội thất. Nếu như có thiệt hại với căn nhà, đối với phần nghĩa vụ của ai thì người đó phải có trách nhiệm

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự

Điều kiện và hậu quả pháp lý chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *