Phân biệt nghĩa vụ hoàn lại và nghĩa vụ bổ sung trong dân sự

Nghĩa vụ hoàn lại là gì ?

Nghĩa vụ hoàn lại (nghĩa vụ dân sự hoàn lại) là một quan hệ nghĩa vụ trong đó một bên có quyền yêu cầu bên kia (người có nghĩa vụ) thanh toán lại khoản tiền hoặc lợi ích vật chất khác mà người có quyền đã thay người có nghĩa vụ thực hiện cho người khác.

Phân biệt nghĩa vụ hoàn lại và nghĩa vụ bổ sung trong dân sự
Phân biệt nghĩa vụ hoàn lại và nghĩa vụ bổ sung trong dân sự

Nghĩa vụ bổ sung là gì ?

Là nghĩa vụ được thiết lập bên cạnh nghĩa vụ chính khi nghĩa vụ chính không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì nghĩa vụ bổ sung được thực hiện

Phân biệt nghĩa vụ hoàn lại và nghĩa vụ bổ sung và cho ví dụ

  Nghĩa vụ hoàn lại Nghĩa vụ bổ sung
Khái niệm Nghĩa vụ dân sự hoàn lại là một quan hệ nghĩa vụ trong đó một bên có quyền yêu cầu bên kia (người có nghĩa vụ) thanh toán lại khoản tiền hoặc lợi ích vật chất khác mà người có quyền đã thay người có nghĩa vụ thực hiện cho người khác. Là nghĩa vụ được thiết lập bên cạnh nghĩa vụ chính khi nghĩa vụ chính không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì nghĩa vụ bổ sung được thực hiện
Căn cứ làm phát sinh Do nghĩa vụ hoàn lại không được ghi nhận cụ thể trong pháp luật về dân sự, nên trong trường hợp này căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự hoàn lại sẽ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh xảy ra trong các quan hệ dân sự:

– Phát sinh từ một nghĩa vụ liên đới trước đó

– Người bảo lãnh đã thay người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ đó trước người nhận bảo lãnh.

– Người thứ ba đã thay người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ đó trước người nhận cầm cố hoặc thế chấp

– Pháp nhân đã bổi thường cho người bị thiệt hại do người của pháp nhân gây ra.

– Theo thỏa thuận của các bên:

Bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ có thể thỏa thuận với chính người có nghĩa vụ hoặc người thứ ba về việc xác lập một quan hệ khác để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ trước bên có quyền.

– Theo quy định của pháp luật

Chủ thể Do không có một căn cứ phát sinh cụ thể nên chủ thể của nghĩa vụ dân sự hoàn lại sẽ được xây dựng dựa trên đối tượng của nghĩa vụ dân sự được ghi nhận tại Điều 276, Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể bao gồm:

1. Đối tượng của nghĩa vụ dân sự có thể là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện.

2. Đối tượng của nghĩa vụ dân sự phải được xác định.

Chủ thể:  các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng nói trên và người thứ ba.
Nội dung Do không xác định được cụ thể căn cứ phát sinh, cũng như chủ thể của nghĩa vụ hoàn lại nên sẽ rất khó để có thể xác lập cụ thể nội dung của nghĩa vụ, vì vậy, các chủ thể của nghĩa vụ hoàn lại sẽ phải tự nguyện thực hiện nghĩa vụ dựa trên nguyên tắc được quy định tại Điều 3, Bộ luật Dân sự 2015. Nội dung của nghĩa vụ bổ sung sẽ do các bên tham gia quan hệ hợp đồng tiến hành thỏa thuận với nhau để xây dựng nên nội dung của nghĩa chính cũng như nghĩa vụ bổ sung giữa các bên.
Ví dụ A vay B 100 triệu, B giao hạn 1 tháng sau A phải trả nợ cho B; C là người đứng ra bảo lãnh cho A. Đến hạn, A không đủ tiền trả, C phải đứng ra trả giúp cho A.

=> Nghĩa vụ giữa A và C là nghĩa vụ hoàn lại.

A vay B 100 triệu, B giao hạn 1 tháng sau trả nợ cho B; C là người đứng ra bảo lãnh cho A.

Đến hạn, A không đủ tiền trả, C phải đứng ra trả giúp cho A.

=> Nghĩa vụ giữa B và C là nghĩa vụ bổ sung.

Nghĩa vụ này chỉ phát sinh khi nghĩa vụ chính (NV giữa A và B không được thực hiện).

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Phân loại hợp đồng và cho ví dụ minh họa

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt nghĩa vụ hoàn lại và nghĩa vụ bổ sung trong dân sự. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.