Phân biệt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự

Phân biệt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự (Hướng dẫn qua các tiêu chí)

Nghĩa vụ dân sự là gì ?

Theo điều 274 BLDS Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (sau đây gọi chung là bên có quyền).

Phân biệt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự
Phân biệt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm dân sự là gì ?

Trách nhiệm dân sự cũng có nội dung tương tự như nghĩa vụ dân sự nhưng về hình thức, đó là hậu quả pháp lý bất lợi mà bên có trách nhiệm phải thực hiện đối với bên có quyền khi có vi phạm nghĩa vụ hoặc có hành vi trái pháp luật. Trách nhiệm dân sự gồm hai loại là trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Phân biệt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự qua các tiêu chí

Để phân biệt hai khái niệm này, cần căn cứ vào các tiêu chí :

Nghĩa vụ dân sự Tiêu chí Trách nhiệm dân sự
Theo quy định tại điều 275 BLDS

Hợp đồng.

Hành vi pháp lý đơn phương.

Thực hiện công việc không có ủy quyền.

Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật.

Căn cứ khác do pháp luật quy định.

 

Căn cứ phát sinh                 Do vi phạm nghĩa vụ

Gây thiệt hại bằng hành vi trái pháp luật

 

Bên có quyền có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ đối với mình Tính cưỡng chế Bên có quyền có thể yêu cầu cơ quan nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc thi hành đối với bên có trách nhiệm
Là một công việc phải làm, không được làm vì lợi ích của người có quyền Nội dung Là hậu quả pháp lý bất lợi cho người có trách nhiệm

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện và hậu quả pháp lý chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ

Phân biệt các khái niệm thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *