Phân biệt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Đạo luật ngân sách thường niên

Khái niệm Luật ngân sách nhà nước 2015 và đạo luật ngân sách thường niên

Luật ngân sách nhà nước là gì ?

Luật ngân sách nhà nước là tổng hợp các quy phạm pháp luật về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Đạo luật ngân sách thường niên là gì ?

Đạo luật ngân sách thường niên là văn kiện của nhà nước do Quốc hội quyết định bằng một nghị quyết có hình thức pháp lí như một văn bản luật trong đó dự tính và cho phép thực hiện toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Đây là hai khái niệm cơ bản trong pháp luật về ngân sách nhà nước rất dễ gây nhầm lẫn. Tuy nhiên xét về bản chất cũng như các đặc điểm, có thể phân biệt Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Đạo luật ngân sách thường niên

Phân biệt Ngân sách nhà nước và Quỹ ngân sách nhà nước
Phân biệt Luật ngân sách nhà nước và đạo luật ngân sách thường niên

Phân biệt Luật ngân sách nhà nước và đạo luật ngân sách thường niên

Ta có thể phân biệt Luật ngân sách nhà nước và đạo luật ngân sách thường niên dựa trên các tiêu chí sau:

Tiêu chí Luật Ngân sách nhà nước 2015 Đạo luật ngân sách thường niên
Bản chất Là đạo luật cơ sở, quy định các quy phạm pháp luật để thực hiện

Được ban hành khi luật ngân sách cũ không còn đáp ứng đủ yêu cầu hiện tại

Là bản kế hoạch tài chính của toàn thể quốc gia

Được ban hành thường niên

Kết cấu Bao gồm các chương, mục, điều, khoản, điểm Bao gồm các khoản thu, chi cụ thể; các số liệu
Chủ thể xây dựng và ban hành Do Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Chính phủ và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng dự toán, trình Quốc hội quyết định
Thời gian xây dựng Lâu dài, không xác định được cụ thể Từ tháng 6 của năm trước xây dựng dự toán cho ngân sách của năm sau
Hiệu lực Từ năm ngân sách 2017 cho đến khi có văn bản mới thay thế 1 năm
Chủ thể công bố Chủ tịch nước Bộ trưởng Bộ tài chính
Hình thức Luật ngân sách nhà nước Nghị quyết của Quốc hội
Mục đích Sử dụng một cách có hiệu quả ngân sách nhà nước Sử dụng ngân sách nhà nước đúng chức năng và nhiệm vụ

Bài viết cùng chủ đề Phân biệt Luật ngân sách nhà nước 2015 và đạo luật ngân sách thường niên:

Phân biệt Ngân sách nhà nước và Quỹ ngân sách nhà nước

Đặc điểm của ngân sách nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt Luật ngân sách nhà nước 2015 và đạo luật ngân sách thường niên. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *