Phân biệt hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai ở UBND xã, phường, thị trấn

Tranh chấp đất đai là gì?

Tại khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định, tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Tranh chấp đất đai bao gồm hai nhóm sau:

– Tranh chấp bắt buộc phải hòa giải tại UBND xã nơi có đất là tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất

– Tranh chấp không bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất: đây là loại tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất.

Phân biệt hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở với hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn
Phân biệt hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở với hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn

Phân biệt hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở với hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn

Giữa hòa giải cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn có điểm giống nhau là cả hai đều nhằm mục đích giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn giữa hai hay nhiều bên bằng việc dàn xếp, thương lượng với nhau có sự tham gia của bên thứ ba (không phải bên tranh chấp). Tuy nhiên, hòa giải cơ sở và hòa giải tranh chấp tại UBND xã phường, thị trấn cũng có nhiều điểm khác nhau, cụ thể như sau:

Tiêu chí Hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã, phường. thị trấn
Về chủ thể Do tổ viên tổ hòa giải cơ sở thực hiện Do UBND cấp xã nơi có đất thực hiện
Về bản chất –       Đây là phương thức hòa giải do cộng đồng dân cư ở cơ sở thực hiện

–       Cơ sở hòa giải: dựa vào quy tắc văn hóa, hương ước, phong tục tập quán và quy phạm đạo đức

–       Biện pháp bảo đảm thực hiện: dựa trên sức ép của dư luận cộng đồng dân cư ở cơ sở

–       Mang tính tự nguyện -> khuyến khích

–       Đây là phương thức hòa giải do chính quyền cấp cơ sở thực hiện

–       Cơ sở hòa giải: dựa trên quan điểm, đường lối, chính sách, phấp luật đất đai; các tài liệu, bản đồ, sổ sách địa chính..

–       Dựa trên cơ sở quyền lực nhà nước -> mang tính quản lý chính quyền

–       Là điều kiện để khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai -> mang tính bắt buộc

Về nội dung quy định pháp luật Pháp luật không quy định cụ thể thời gian hòa giải; hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành; về việc lập biên bản hòa giải   Do UBND xã thực hiện, pháp luật quy định cụ thể thời gian hòa giải là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đc đơn đề nghị hòa giải; pl quy định cụ thể về hậu quả ply của việc hòa giải thành; phải lập biên bản hòa giải.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở với hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Các nguyên tắc sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng

Phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *