Phân biệt thuế, phí và lệ phí

Khái niệm thuế, phí và lệ phí

Thuế, phí, lệ phí đều là những khoản thu vào ngân sách nhà nước, mang tính chất bắt buộc, được pháp luật điều chỉnh, do cơ quan có thẩm quyền thu, tổ chức, cá nhân là đối tượng nộp thuế, phí, lệ phí. Theo đó:

Thuế là khoản thu mang tính bắt buộc, cưỡng chế do nhà nước huy động từ các tổ chức cá nhân và tập trung vào quỹ ngân sách nhà nước

Phí là khoản tiền tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ, hàng hóa công.

Lệ phí là khoản thu do nhà nước quy định phục vụ công việc quản lý hành chính theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.

Phân biệt giữa thuế, phí và lệ phí
Phân biệt giữa thuế, phí và lệ phí

Phân biệt giữa thuế, phí và lệ phí

Tiêu chí Thuế Phí và lệ phí
Tính pháp lý Do cơ quan quyền lức cao nhất ban hành thể hiện dưới các hình thức đạo luật, pháp lệnh, nghị quyết. Có nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành: ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ, bộ tài chính, HĐND tỉnh.
Tính đối giá và hoàn trả Không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp Mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp
Mục tiêu Tạo nguồn thu chủ yếu cho NSNN, điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng trong xã hội, đảm bảo sự bình đẳng giữa các chủ thể và công bằng xã hội (90% NSNN) Bù đắp một phần hoặc toàn bộ các chi phí mà NN đã bỏ ra để cung cấp cho các dịch vụ xã hội
Hình thức văn bản Văn bản pháp lí có giá trị pháp lí cao nhất: luật Các văn bản dưới luật: nghị định
Giá trị ràng buộc Mang tính bắt buộc đối với người nộp thuế và cơ quan thế Chỉ bắt buộc chủ thể nộp phí khi họ thừa hưởng trực tiếp những dịch vụ do nhà nước cung cấp
Tên gọi và mục đích áp dụng Mỗi luật thuế đều có tên gọi riêng, tên gọi sắc thuế phản rõ đối tượng tính thuế Tên gọi của các loại phí, lệ phí phản ánh đầy đủ mục đích sử dụng các loại phí, lệ phí đó
Phạm vi áp dụng Không giới hạn: không có sự khác biệt về đối tượng, các vùng lãnh thổ

Áp dụng hầu hết đối với cá nhân, tổ chức

Mang tính địa phương rõ ràng

Chỉ những cá nhân có yêu cầu nhà nước thực hiện một dịch vụ nào đó

Ý nghĩa pháp lí của việc phân biệt giữa thuế, phí và lệ phí

Việc phân biệt giữa thuế, phí và lệ phí có những ý nghĩa pháp lí như sau:

– Quy định rõ đâu là những khoản thu thuế và khoản thu lệ phí để giúp cho người dân thực hiện việc nộp thuế, lệ phí rõ ràng hơn, tránh sự hiểu lầm giữa các khoản thu khiến có cái nhìn tiêu cực trong việc vận hành bộ máy nhà nước.

– Tính hoàn trả của việc thu thuế và lệ phí:

+ Thuế: hưởng qua các lợi ích công cộng, xã hội, đóng góp chung cho toàn thể quốc gia để mọi người đều được hưởng lợi ích

+ Lệ phí: hưởng trực tiếp từ việc cung cấp dịch vụ của cơ quan nhà nước cho người dân.

– Điều hòa công bằng xã hội.

Bài viết cùng chủ đề:

Các nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước

Bản chất pháp lí và nội dung của hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt thuế, phí và lệ phí. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *