Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Khái niệm cổ phiếu và trái phiếu

Trái phiếu và cổ phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Hai khái niệm này được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán như sau: 

Theo khoản 1 điều 121 Luật doanh nghiệp 2020 thì Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Còn theo quy định tại khoản 2 điều 4 Luật chứng khoán 2019 thì có thể hiểu Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Theo khoản 3 điều 4 Luật chứng khoán 2019, Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành. 

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu
Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Ta có bảng so sánh cổ phiếu với trái phiếu với những tiêu chí cơ bản sau:

Tiêu chí Cổ phiếu Trái phiếu
Bản chất Chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ công ty Chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành và quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu
Chủ sở hữu Là cổ đông của công ty cổ phần Là chủ nợ của công ty
Quyền của chủ sở hữu Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần trở thành cổ đông của công ty và tùy thuộc vào mỗi loại cổ phần mà họ nắm giữ, họ có những quyền lợi khác nhau trong công ty. Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần được chia lợi nhuận (cổ tức); tham gia vào việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty; tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty… Người sở hữu trái phiếu do công ty cổ phần phát hành được trả lãi định kì, lãi suất ổn định, không phụ thuộc kết quả kinh doanh của công ty
Nghĩa vụ của chủ sở hữu Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty theo tỷ lệ tương ứng phần vốn góp vào công ty

Khi công ty bị giải thể hay phá sản thì cổ đông chỉ được trả lại phần vốn góp sau khi đã thanh toán hết mọi nghĩa vụ, mọi khoản nợ của công ty. 

Người sở hữu trái phiếu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty

Khi công ty bị phá sản thì chủ sở hữu trái phiếu được ưu tiên thanh toán gốc và lãi trái phiếu trước chủ sở hữu cổ phần. 

Thời gian đáo hạn Không có thời gian xác định Được hoàn vốn và có thời hạn xác định được ghi trong trái phiếu
Tác động tới công ty Việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi quyền quản trị của các cổ đông Việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay của công ty cổ phần và không ảnh hưởng đến quyền quản trị của các cổ đông. 

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người quản lí doanh nghiệp

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *