Phân biệt chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần

1. Khái niệm chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần

Cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia ra từ vốn điều lệ của công ty cổ phần. Những cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.

Có thể hiểu chuyển nhượng cổ phần là việc buôn bán, tặng cho. chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty cổ phần cho các tổ chức, cá nhân khác theo thủ tục và trình tự do luật doanh nghiệp quy định.

Mua lại cổ phần là việc công ty mua lại cổ phần đã bán cho các cổ đông theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty.

Phân biệt chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần
Phân biệt chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần

2. Phân biệt chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần

Có thể thấy giữa chuyển nhượng và mua bán cổ phần có những nét tương đồng như: đều là quan hệ mua bán cổ phần, đều làm thay đổi chủ sở hữu cũng như thay đổi số lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông. Tuy nhiên giữa hai khái niệm này có nhiều điểm khác biệt. Ta có bảng so sánh sau:

Tiêu chí Chuyển nhượng cổ phần Mua lại cổ phần
Chủ thể tham gia – Bên bán là các cổ đông

– Bên mua là bất kì tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu

– Bên bán là các cổ đông

– Bên mua là bản thân công ty cổ phần

Điều kiện Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp bị hạn chế như sau:

–  Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

– Cổ đông sở hữu loại cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật hoặc điều lệ công ty (vd cổ phần ưu đãi biểu quyết) không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Giao dịch mua lại cổ phần xảy ra trong các trường hợp sau:

– Theo nhu cầu của cổ đông: Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

– Theo quyết định của công ty:

+ Công ty ra quyết định mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán

+ Công ty ra quyết đị[table id=1 /]nh mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty 

Hậu quả pháp lý – Người nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông

– Vốn điều lệ công ty không đổi

– Cổ phần được công ty mua lại được coi là cổ phần chưa bán, Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại sẽ được tiêu hủy

– Vốn điều lệ của công ty bị giảm.Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán quy định khác. 

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Phân biệt sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *