Phân biệt giữa chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính

Bài viết hướng dẫn Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính, các tiêu chí Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính

Chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính là hai khái niệm và phạm trù khác nhau, tuy nhiên trên thực tế do sự hiểu biết về y học cũng như pháp luật của người dân chưa cao nên đã có rất nhiều người đồng nhất hai khái niệm này là một. Họ cứ thấy một người nhờ sự can thiệp của y học liên quan đến giới tính thì cho rằng người ấy đã chuyển đổi giới tính hay ngược lại một người giới tính đã được xác định thực hiện phẫu thuật thì lại cho rằng đó là xác định lại giới tính. Thông qua hai tình huống sưu tầm về xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính trên, chúng ta cần có một cái nhìn đúng đắn hơn, đầy đủ hơn, và có sự phân biệt rõ ràng hơn về hai vấn đề này.

Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính
Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính

Chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính khác nhau như thế nào ? hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây

Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính

I. Xác định lại giới tính

1.1. Về khái niệm

Xác định lại giới tính được hiểu là những thủ tục dùng để điều chỉnh lại giới tính của một người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa định hình chính xác.

1.2. Về bản chất

Việc xác định lại giới tính là nhằm trả lại giới tính thực cho những người bị khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác. Nói một cách cụ thể hơn đó là một người có biểu hiện bên ngoài không hoàn toàn phù hợp với cặp nhiễm sắc thể giới tính do đó họ phải trải qua một số xét nghiệm, giám định để biết chắc chắn rằng mình là nam hay nữ từ đó có sự can thiệp của y học để tìm lại đúng giới tính, như trường hợp của anh Nguyễn Văn Nhân, vẻ bề ngoài thì anh là một chàng trai nhưng khi đi xét nghiệm thì anh lại có bộ nhiễm sắc thể 46XX của nữ, bên trong cơ thể của anh có cả tử cung và buồng trứng … do vậy cần phải có các hoạt động y khoa để xác định lại giới tính một cách chính xác, các hoạt động này được gọi chung là “ can thiệp y tế”. Như vậy, có thể thấy việc xác định lại giới tính là trả lại giới tính thực cho những người bị khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác được pháp luật bảo vệ chặt chẽ.

1.3.Về căn cứ pháp luật

Quyền xác định lại giới tính là một quyền nhân thân có điều kiện do pháp luật quy định tại điều 36 trong BLDS 2005 Quyền xác định lại giới tính“Cá nhân có quyền được xác định lại giới tính.Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật”. Như vậy, theo như quy định của luật thì một người chỉ có thể được xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật hiện hành khi thuộc một trong hai trường hợp đó là người đó bị “khuyết tật bẩm sinh về giới tính” hoặc “giới tính chưa được định hình chính xác”, còn các đối tượng khác thì pháp luật không cho phép. Kế thừa những quy định tại điều 36 của BLDS 2005 thì đến với điều 36 của BLDS 2015 có hiệu lực vào ngày 1/1/2017 ta thấy có bổ sung thêm một điểm mới đó là:“Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho những người sau khi xác lại giới tính được thay đổi thông tin phù hợp với giới tính của mình trên giấy tờ tùy thân, giúp cho họ tham gia dễ dàng vào các hoạt động của đời sống hàng ngày, hòa nhập nhanh với cuộc sống của cộng đồng.

1.4. Về hậu quả pháp lí

Đối với việc xác định lại giới tính thì vấn đề này đã được pháp luật quy định và thừa nhận, do đó một người xác định lại giới tính sau khi họ thực hiện can thiệp của y tế, được xác định lại giới tính một cách chính xác thì họ được làm các thủ tục cải chính, có quyền đăng kí hộ tịch, được đổi tên, giới tính trong giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu… , các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết việc thay đổi thông tin cho cá nhân khi họ đã xác định lại giới tính, và theo đó thì họ sẽ bắt đầu một cuốc sống mới với một cái tên mới, một hình hài mới, một giới tính mới.

II. Chuyển đổi giới tính

2.1.Về khái niệm

Chuyển đổi giới tính được hiểu là quá trình can thiệp làm thay đổi giới tính của một cá nhân khi giới tính đó đã được xác định rõ.

2.2. Về bản chất

Chuyển đổi giới tính là một người đang từ giới tính nam nhờ sự can thiệp của y tế bằng phẫu thuật chuyển sang giới tính nữ và ngược lại. Những người chuyển đổi giới tính là những người về mặt sinh học, giải phẫu họ đã hoàn thiện không có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác, giống như trường hợp chuyển đổi giới tính của Bill Le ở trên, mặc dù sinh ra là một cô gái hoàn chỉnh nhưng Bill Le vẫn thực hiện việc chuyển đổi giới tính từ nữ thành nam, để mong muốn được sống thật với giới tính của mình. Những người chuyển đổi giới tính có những mục đích khác nhau, có người thực hiện chuyển đổi giới theo sở thích, có người lại mong muốn có được cơ thể cho phù hợp với bản chất thật của họ, họ cho rằng tạo hóa đã nhầm lẫn khi vẻ bề ngoài thuộc một giới tính khác so với giới tính thật của họ, hay cũng có người chuyển đổi giới tính để nhằm trốn tránh một nghĩa vụ nào đó… chính vì thế, họ tìm đến y học. Chuyển đổi giới tính được thực hiện theo nhu cầu của con người và trái với quy luật của tạo hoá.

2.3. Về căn cứ pháp luật

Theo như quy định tại BLDS 2005 hiện hành thì những người chuyển đổi giới tính là những người có giới tính đã được hoàn thiện  rõ ràng, không có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác thì việc họ chuyển từ giới tính nam sang giới tính nữ hoặc ngược lại dù mục đích gì thì việc chuyển giới tính của họ cũng chỉ là việc thực hiện theo “ ý thích và mong muốn”, hiện nay pháp luật nước ta vẫn coi đây là hành vi cấm và không được phép thực hiện.

Tuy nhiên như đã nói ở phần trên việc chuyển đổi giới tính là điểm nóng và quan trọng được nhiều người hướng đến trong BLDS 2015. Sáng 24/11/2015, với 90,28% các đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua các điều, khoản về việc chuyển đổi giới tính và bắt đầu thực hiện từ 1/1/ 2017.Theo đó, Điều 37, BLDS 2015 quy định rõ: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”. Như vậy, bắt đầu từ ngày 1/1/2017 khi Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì quyền chuyển đổi giới tính đã được ghi nhận thành một quyền hợp pháp của công dân, việc chuyển đổi giới tính từ bị cấm, không được phép thực hiện chuyển sang thành quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật, đây chính là một trong những điểm mới quan trọng trong Bộ luật dân sự 2015 nói chung và quyền nhân thân của con người nói riêng.

2.4. Về hậu quả pháp lí

Theo như quy định của BLDS 2005 hiện hành thì pháp luật chưa thừa nhận việc chuyển đổi giới tính, bởi vì đây được xem là hành vi cấm, do đó những trường hợp chuyển đổi giới tính không được làm các thủ tục đăng kí lại hộ tịch, được đổi tên, giới tính trong các giấy tùy thân như chứng minh thư, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu…

Tuy nhiên, đến ngày 1/1/2017 khi BLDS 2015 có hiệu lực thì quyền chuyển đổi giới tính được ghi nhận, do đó hậu quả pháp lí của việc chuyển đổi giới tính cũng sẽ phát sinh bởi vì quyền này đã được pháp luật quy định. Theo quy định tại điều 37 của BLDS 2015 thì cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan, như vậy thì ở trường hợp trên Bill Le có các quyền thay đổi về hộ tịch và các quyền nhân thân phù hợp với giới tính mới của mình, từ đó không chỉ có Bill Le nói riêng mà còn giúp những người đã thực hiện việc chuyển đổi giới tính có các quyền và nghĩa vụ trên, giúp họ sớm hòa nhập với cuộc sống của cộng đồng, được sống thật với giới tính mà mình mong muốn.

Bài viết cùng chủ đề Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính:

Khái niệm xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính

Tình huống về xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *