Phân biệt chấp hành với áp dụng quy phạm pháp luật hành chính

Phân biệt chấp hành với áp dụng quy phạm pháp luật hành chính

Chấp hành QPPLHC là gì

Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi mà pháp luật HC đòi hỏi họ phải thực hiện

Phân biệt chấp hành QPPLHC và Áp dụng QPPLHC
Phân biệt chấp hành QPPLHC và Áp dụng QPPLHC

Áp dụng QPPLHC là gì ?

Là hình thức thực hiện pháp luật,

trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào QPPLHC hiện hành để giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong quá trình QLHC NN.

Phân biệt chấp hành QPPLHC và Áp dụng QPPLHC

Tiêu chí Chấp hành QPPLHC Áp dụng QPPLHC
Khái niệm Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi mà pháp luật HC đòi hỏi họ phải thực hiện Là hình thức thực hiện pháp luật,

trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào QPPLHC hiện hành để giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong quá trình QLHC NN.

Chủ thế tiến hành Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
Nội dung Thực hiện những hành vi nhất định do pháp luật hành chính đòi hỏi họ thực hiện ( thực hiện các nghĩa vụ pháp lí) Giải quyết các công việc cụ thể cụ thể phát sinh trong quá trình quản lí hành chính nhà nước.
Phương thức thực hiện Thực hiện bằng hành vi cụ thể của cơ quan, cá nhân, tổ chức. Thực hiện bằng các quyết định hành chính theo trình tự thủ tục của luật định.
Phân biệt chấp hành QPPLHC và Áp dụng QPPLHC
Phân biệt chấp hành QPPLHC và Áp dụng QPPLHC

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt chấp hành QPPLHC và Áp dụng QPPLHC. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *