Phân biệt cấp ngân sách nhà nước và đơn vị dự toán

Khái niệm cấp ngân sách và đơn vị dự toán

Theo quy định tại Điều 6 Luật ngân sách nhà nước 2015, cấp ngân sách bao gồm: cấp ngân sách địa phương và cấp ngân sách trung ương. Cụ thể:

+) Ngân sách trung ương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp trung ương.

+) Ngân sách địa phương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương. Ngân sách địa phương gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương.

Theo khoản 10 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước, đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách.

phân biệt cấp ngân sách và đơn vị dự toán
 Phân biệt cấp ngân sách và đơn vị dự toán

Phân biệt cấp ngân sách và đơn vị dự toán

Tiêu chí Cấp ngân sách  Đơn vị dự toán
Vị trí, tư cách Cấp ngân sách được hình thành trên cơ sở cấp chính quyền nhà nước –

Là bộ phận cơ bản cấu thành của hệ thống ngân sách nhà nước.

Là một cơ quan, đơn vị được nhà nước thành lập hay thừa nhận – thực hiện một nhiệm vụ được nhà nước giao, được nhận kinh phí từ ngân sách cấp để thực hiện nhiệm vụ đó.

Là bộ phận cấu thành của thành của một cấp ngân sách, được cấp ngân sách của mình phân bổ giao dự toán để quản lý sử dụng.

Thẩm quyền Gồm quyền quyết định, phân bổ, quản lý, giám sát kiểm tra ngân sách của các đơn vị dự toán thuộc cấp mình trên cơ sở được phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp mình Quyền sử dụng ngân sách được giao, quyền quản lý giám sát đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc.
Phạm vi thu chi Rộng: nguồn thu có được từ nhiều nguồn khác nhau trong đó có nguồn thu quan trọng từ thuếChi cho nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác nhau, mức độ chi lớn. Thu hạn chế – chỉ từ một và nguồn được phân giao chủ yếu quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp để chi cho một nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công hay đối tượng trực thuộc đơn vị mình
Quyền chủ động và trách nhiệm đối với NS Mức độ tự chủ cao  có quyền quyết định, quyền điều chỉnh dự toán ngân sách cấp mình. Tự bảo đảm cân đối ngân sách cấp mình trên cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi được phân cấp và tình hình thực tế hoạt động thu của ngân sách cấp mình . Mức độ tự chủ không cao, mọi hoạt động thu chi phải theo dự toán được phân bổ, chỉ được thay đổi dự toán ngân sách khi có sự cho phép của cơ quan có thẩm  quyền. Được ngân sách bảo đảm đúng số kinh phí theo dự toán được giao.
Chủ thể quản lý Hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính nhà nước – hệ thống các cơ quan tài chính các cấp . Thủ trưởng đơn vị và bộ phận tài chính kế toán của đơn vị;
Số lượng Có 4 cấp ngân sách tương ứng với cấp chính quyền. Có nhiều đơn vị dự toán – trong một cấp ngân sách có đơn vị dự toán cấp I – cấp II, cấp III, dưới cấp III.

Riêng cấp xã vừa là cấp ngân sách vừa là đơn vị dự toán

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Đạo luật ngân sách thường niên

Phân cấp quản lí ngân sách nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt cấp ngân sách và đơn vị dự toán. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *