6 tiêu chí phân biệt cán bộ và công chức

Hướng dẫn phân biệt cán bộ và công chức theo các tiêu chí: Khái niệm, hình thành, nơi làm việc, lương, hình thức kỷ luật

I. ĐỊNH NGHĨA

Căn cứ theo Luật cán bộ công chức, cán bộ, công chức được định nghĩa như sau:

1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kì trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam , Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam , Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Phân biệt cán bộ và công chức
Phân biệt cán bộ và công chức

 

II. CÁC TIÊU CHÍ PHÂN BIỆT CÁN BỘ VÀ CÔNG CHỨC

Từ định nghĩa trên, ta có thể phân biệt cán bộ và công chức theo bảng sau:

Tiêu chí Cán bộ Công chức
Khái niệm Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kì trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam , Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam , Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Hình thành Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm Tuyển dụng, bổ nhiệm vào các ngạch, chức danh, chức vụ.
Nơi làm việc – ĐCSVN

– Nhà nước

– Tổ chức chính trị – xã hội

– ĐCSVN

– Nhà nước

– Tổ chức chính trị – xã hội

– Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội
– Cơ quan, đơn vị thuộc Công an

– Đơn vị sự nghiệp công lập

Tính chất công việc Theo nhiệm kì nhất định, sử dụng quyền lực nhà nước, thực hiện chức năng lãnh đạo quản lí. Thường xuyên, liên tục, gắn với chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng quyền lực nhà nước.
Lương Ngân sách nhà nước – Ngân sách nhà nước

– Quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Hình thức kỉ luật – Khiển trách

– Cảnh cáo

– Cách chức (cán bộ giữ chức vụ)

– Bãi nhiệm

– Khiển trách

– Cảnh cáo

– Hạ bậc lương

– Giáng chức (công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

– Cách chức (công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

– Buộc thôi việc

Ví dụ Bộ trưởng, thủ trưởng, viện trưởng viện kiểm sát… Chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an xã….
Phân biệt cán bộ và công chức
Phân biệt cán bộ và công chức

Bài viết cùng chủ đề:

Áp dụng hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính

5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *