Những loại giá đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành

I. Các loại giá đất theo quy định của pháp luật 

  Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất (Khoản 19 Điều 3 Luật đất đai 2013)

– Giá đất do Nhà nước quy định gồm 2 loại đó là:

     + Giá đất Nhà nước quy định trong khung giá, bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần

     + Giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định trong một số trường hợp cụ thể.

Những loại giá đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành
Những loại giá đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành

II. Cơ chế áp dụng giá đất trong các trường hợp cụ thể

– Đối với giá đất do Nhà nước quy định: Giá đất Nhà nước quy định trong khung giá, bảng giá đất định kì 5 năm một lần được áp dụng làm căn cứ trong các trường hợp cụ thể như: tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lí và sử dụng đất đai; tính giá trị QSDĐ để trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thue trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

– Đối với giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định trong một số trường hợp cụ thể: Giá đất cụ thể được sử dụng làm căn cứ áp dụng trong các trường hợp như: tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở vượt hạn mức, cho phép chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức, tính tiền thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển , mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất; tính tiền thuê đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

→ Các trường hợp nêu trên phải áp dụng giá đất do Nhà nước quy định vì nhằm đảm bảo hoạt động quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai của Nhà nước đồng thời làm cơ sở để xác định các khoản thu cho ngân sách Nhà nước từ đất đai, góp phần bình ổn giá cả quyền sử dụng đất trên thị trường bất động sản.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Những loại giá đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất.

Vai trò của yếu tố công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *