So sánh nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế với các nguyên tắc chuyên ngành

Khái niệm nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế

Các nguyên tắc cơ bản của LQT được hiểu là những tư tưởng chính trị, pháp lý mang tính chỉ đạo, bao trùm, có giá trị bắt buộc chung (Jus cogens) đối với mọi chủ thể LQT.

VD: Hiến chương LHQ ghi nhận nguyên tắc “tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế” là nguyên tắc cơ bản của LQT. Theo nguyên tắc này, tất cả các quốc gia thành viên của LHQ khi tham gia quan hệ quốc tế đều có nghĩa vụ phải tuân thủ một cách triệt để, có thiện chí, không do dự các nghĩa vụ phát sinh từ Hiến chương LHQ và các điều ước quốc tế; trừ các trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc.

nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế với các nguyên tắc chuyên ngành
So sánh nguyên tắc cơ bản với các nguyên tắc chuyên ngành

So sánh nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế với các nguyên tắc chuyên ngành

Giống nhau giữa nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế với các nguyên tắc chuyên ngành

– Các loại nguyên tắc này đều hình thành trên cơ sở sự thỏa thuận của các chủ thể LQT;
– Đều có giá trị bắt buộc đối với các chủ thể LQT.

Khác nhau giữa nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế với các nguyên tắc chuyên ngành

Trên 2 phương diện Giá trị pháp lý và Phạm vi chủ thể chịu sự chi phối:

– Nguyên tắc cơ bản Có giá trị pháp lý bắt buộc chung với tính chất là quy phạm Jus cogens đối với mọi chủ thể, mọi mối quan hệ pháp luật và mọi lĩnh vực hợp tác quốc tế → nguyên tắc này là thước đo tính hợp pháp của các quy phạm LQT. Tất cả các chủ thể luật quốc tế phải chịu sự tác động của nguyên tắc cơ bản và phải tuân thủ triệt để. Không cho phép có sự thỏa thuận giữa các chủ thể về việc có thực hiện hay không và thực hiện như thế nào.

– Nguyên tắc chuyên ngành Là sự cụ thể hóa nguyên tắc cơ bản → Phải phù hợp với nguyên tắc cơ bản của LQT. Chỉ tác động trong phạm vi lĩnh vực cụ thể khi chủ thể tham gia vào các quan hệ thuộc lĩnh vực đó.

Trên phương diện cơ sở pháp lý:

nguyên tắc cơ bản được của luật quốc tế ghi nhận trong các văn kiện quốc tế mà quan trọng nhất là HC LHQ 1945. Ngoài ra, các NT cơ bản của LQT còn được ghi nhận trong các văn kiện pháp lý về việc thành lập các tổ chức QT toàn cầu và khu vực, trong các ĐUQT song phương được ký kết giữa các CT.

Trong khi đó, NT chuyên ngành chỉ được quy định trong các văn bản điều chỉnh một lĩnh vực cụ thể.

Ví dụ: Luật Biển quốc tế, Luật hàng không dân dụng quốc tế

Trong luật biển quốc tế có ghi nhận một loạt các nguyên tắc chuyên ngành như: nguyên tắc tự do biển cả, nguyên tắc đất thống trị biển…các quốc gia khi tham gia các quan hệ liên quan đến biển, song song với việc thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc chuyên ngành họ cũng phải tuân thủ nghiêm chỉnh 7 nguyên tắc cơ bản của LQT.

Bài viết cùng chủ đề:

Khái niệm và đặc điểm của tập quán quốc tế

Khái niệm và đặc điểm của tập quán quốc tế

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề So sánh nguyên tắc cơ bản với các nguyên tắc chuyên ngành . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *