Nguồn của luật hành chính ? 6 loại nguồn của luật hành chính

Nguồn của luật hành chính là gì ?

Nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và dưới hình thức nhất định, có nội dung là các quy phạm pháp luật hành chính, có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có liên quan và được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.

Nguồn của luật hành chính bao gồm những văn bản quy phạm pháp có các quy phạm pháp luật hành chính, tức là những quy phạm pháp luật hành được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

nguồn của luật hành chính
nguồn của luật hành chính

Phân tích 6 loại nguồn của luật hành chính

Phần lớn và phần quan trọng trong nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan hành chính nhà nước ban hành trong phạm vi thẩm quyền của từng cơ quan. Thông thường các văn bản quy phạm pháp luật hành chính được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp văn bản do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc một cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan của một tổ chức xã hội phối hợp ban hành.

Không có một cơ quan chuyên ban hành chỉ riêng các văn bản quy phạm pháp luật hành chính. Chúng được ban hành bởi nhiều cơ quan khác nhau. Tuy nhiên, những văn bản quy phạm pháp luật hành chính đều xuất phát từ một nguồn – đó là luật hiến pháp .

Căn cứ vào cơ quan ban hành, nguồn của luật hành chính bao gồm sáu loại:

Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quyền lực nhà nước ( Luật được hiểu là Hiến pháp và luạt, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của quỷ ban thường vụ Quốc hội,  Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.)

Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước ( Lệnh và quyết định)

Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ( Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Quyết định của ủy ban nhân dân, chỉ thị của ủy ban nhân dân)

Văn bản quy phạm pháp luật của Tòa án nhân dân tối cáo và Viện kiểm sát nhân dân tối cao ( Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư của Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Văn bản quy phạm pháp luật của Tổng kiểm toán nhà nước ( Quyết định)

Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch ( thông tư liên tịch, nghị quyết liên tịch)

nguồn của luật hành chính
nguồn của luật hành chính

Bài viết cùng chủ đề:

Quản lý theo ngành, quản lý theo chức năng và quản lý theo địa phương

Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Nguồn của luật hành chính là gì ? 6 loại nguồn của luật hành chính. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *