Khái niệm và đặc điểm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự

Bài viết phân tích chi tiết về khái niệm và đặc điểm của người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự:

1. Khái niệm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự

Là một dạng cụ thể của người đại diện trong khoa học pháp lý dân sự, người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự tham gia quan hệ pháp luật tố tụng dân sự cũng với ý nghĩa thay mặt đương sự – một loại chủ thể tham gia tố tụng dân sự, nhân danh đương sự tham gia một quan hệ pháp luật – cụ thể là quan hệ pháp luật tố tụng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ pháp luật đó – là quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự nhằm bảo vệ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Trong tố tụng dân sự, người đại diện được biết đến là người nhân danh người khác trong việc tham gia tố tụng dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người đó. Người đại diện trong tố tụng dân sự có thể là cá nhân hoặc pháp nhân nhưng phải là người có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Người đại diện thực hiện hành vi nhân danh người được đại diện nên cần phải có một giới hạn nhất định cho hành vi đó. Giới hạn này được gọi là phạm vi thẩm quyền đại diện. Người đại diện luôn nhân danh người khác và vì lợi ích của người khác tham gia tố tụng dân sự trong phạm vi đại diện.

Vậy người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự là gì?

Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự là người thay mặt cho đương sự tham gia tố tụng dân sự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự trong tố tụng dân sự.

Khái niệm và đặc điểm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự
Khái niệm và đặc điểm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự

2. Đặc điểm của người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự

Thứ nhất, về tư cách chủ thể, xét trong hoạt động tố tụng, người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự được hiểu là “người tham gia tố tụng” là một chủ thể của tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Chữ “người” trong khái niệm này cũng được hiểu trong lĩnh vực pháp lý là bao gồm cá nhân và pháp nhân có năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật. Người đại diện trong tố tụng dân sự có thể tham gia tố tụng dựa trên những mối quan hệ pháp lý đã tồn tại trước đó như quan hệ đại diện của pháp nhân và người đứng đầu pháp nhân, giữa chủ hộ với các thành viên của hộ gia đình, tổ trưởng tổ hợp tác với tổ hợp tác; quan hệ giữa người đại diện, giám hộ với cá nhân không có năng lực hành vi dân sự… Người đại diện này cũng có thể tham gia tố tụng theo sự chỉ định của Tòa án hoặc bằng chính sự ủy quyền của đương sự hay người đại diện hợp pháp của họ. Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự là người do pháp luật quy định hay được đương sự ủy quyền mà tham gia tố tụng dân sự, thay mặt đương sự thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự mà mình đại diện trước Toà án.

Thứ hai, về quyền, nghĩa vụ của người đại diện là thay mặt đương sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng của đương sự đã được pháp luật quy định. Bản chất của quan hệ đại diện là việc người đại diện thay mặt đương sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng của đương sự nên quyền và nghĩa vụ của người đại diện cũng phụ thuộc vào nội dung quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự. Người đại diện của nguyên đơn thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn, người đại diện của bị đơn thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của bị đơn. Tuy nhiên, người đại diện của đương sự có thể có một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự, vấn đề này phụ thuộc vào nội dung của giao dịch về đại diện.

Thứ ba, khái niệm đã nêu rõ vai trò của ngưởi đại diện là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án. Người đại diện tham gia tố tụng tham gia tố tụng như một cầu nối kết nối giữa đương sự và cơ quan tiến hành tố tụng. Đối với đương sự, người đại diện thay mặt đương sự thực hiện những quyền, nghĩa vụ tố tụng mà đáng ra họ phải tự mình thực hiện, trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Qua đó, đương sự vừa được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình vừa được thực hiện hộ những quyền và nghĩa vụ của bản thân. Đối với cơ quan tiến hành tố tụng, người đại diện giúp họ kết nối được với đương sự một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Như chúng ta đều biết, không phải tất cả các loại chủ thể có thể tham gia một cách trực tiếp vào quan hệ tố tụng dân sự, hoặc họ là một tổ chức hoặc họ không đủ khả năng hoặc không đủ kiến thức hay một vài lý do chủ quan khác. Trong những trường hợp đó, để giải quyết được vụ việc liên quan đến những chủ thể đó, họ đã sử dụng cơ chế ủy quyền để kết nối mình vào quan hệ tố tụng để bảo vệ lấy quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Nhờ vậy, cơ quan tiến hành tố tụng có thể nhanh chóng tiếp cận được với sự thật khách quan, giải quyết vụ việc theo đúng chức năng của mình, đặc biệt là chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong xã hội.

Thứ tư, khái niệm đã thể hiện được sự khác biệt giữa người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự và người đại diện trong các quan hệ đại diện khác và sự khác biệt giữa người đại diện của đương sự và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Bài viết cùng chủ đề:

Lệ phí nuôi con nuôi là gì? Trường hợp được miễn lệ phí

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Khái niệm và đặc điểm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *