Phân biệt Ngân sách nhà nước và Quỹ ngân sách nhà nước

 Khái niệm Ngân sách nhà nước và Quỹ ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước và Quỹ ngân sách nhà nước là hai khái niệm cơ bản trong pháp luật tài chính. Khái niệm này được quy định cụ thể trong Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Theo đó:

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước  (Theo Khoản 14 điều 4 Luật NSNN).

Quỹ ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp tại một thời điểm (Theo Khoản 18 điều 4 Luật NSNN).

Phân biệt Ngân sách nhà nước và Quỹ ngân sách nhà nước

Có thể thấy giữa Ngân sách nhà nước và Quỹ ngân sách nhà nước có những điểm khác nhau cơ bản sau:

Tiêu chí Ngân sách nhà nước Quỹ ngân sách nhà nước
Nguồn hình thành Được quy định cụ thể tại Điều 35 và Điều 37 Luật NSNN 2015, bao gồm nguồn thu của ngân sách trung ương và nguồn thu của ngân sách địa phương Các khoản thu của ngân sách nhà nước, kể cả tiền vay
Hoạt động quản lí -Toàn bộ hoạt động ngân sách nhà nước như lập dự toán, chấp hành, quyết toán, kiểm tra ngân sách, do đó phạm vi của hoạt động quản lí ngân sách nhà nước rộng hơn quản lí quỹ ngân sách nhà nước.

– Do Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quản lí

– Bị giới hạn bởi năm ngân sách

-Quản lí các khoản tiền của nhà nước trên tài khoản

– Do Kho bạc nhà nước quản lí

– Không bị giới hạn bởi thời gian

Thời hạn xác định Trong một khoảng thời gian nhất định là 1 năm ngân sách Tại một thời điểm nhất định
Mục đích tạo lập Có kế hoạch thu chi cụ thể để thực hiện một cách hiệu quả nguồn thu ấy Bảo đảm thanh toán cho các cấp ngân sách
Phân biệt quản lí nhà nước và quản lí hành chính nhà nước
                 Sự khác biệt giữa ngân sách nhà nước và quỹ ngân sách nhà nước

Ý nghĩa của việc phân biệt Ngân sách nhà nước và Quỹ ngân sách nhà nước

Việc phân biệt giữa một bên là kế hoạch tài chính với một bên là quỹ ngân sách sẽ giúp việc thực hiện quản lí ngân sách một cách hiệu quả hơn. Dựa vào kế hoạch tài chính (ngân sách nhà nước), quỹ ngân sách nhà nước thực hiện quản lí các khoản thu, chi của các cấp ngân sách (kiểm soát việc chi: khi chi phải có điều kiện là khoản chi ấy phải có trong dự toán ngân sách nhà nước).

Bài viết cùng chủ đề:

Đặc điểm của ngân sách nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt Ngân sách nhà nước và Quỹ ngân sách. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *